Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Merihiekan ja merenalaisten mineraalivarantojen kestävä käyttö
Julkaistu

18.01.2021

ISBN

978-952-361-193-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-193-1

Asiasanat ja teemat

merihiekka, kestävä käyttö, luonto, luontotyypit, luonnonvarat

Sivumäärä

109

Info

Merenpohjan fyysisten muutosten vähentäminen on yksi meriympäristön hyvän tilan painopistealue merenhoidossa. Merenpohjan hiekka- ja sora- sekä mineraalivarantojen hyödyntäminen vaikuttaa merenpohjan rakenteeseen ja siten meriekosysteemin toimintaan. Vaikutusten laajuus ja kestoaika riippuvat ottomenetelmästä, -määristä ja -ajankohdista sekä alueen ympäristöolosuhteista ja eliöstöstä. Merihiekkaa on toistaiseksi käytetty vähän Suomessa. Merenpohjan varantojen tarve hyödyntää kasvaa todennäköisesti tulevaisuudessa, etenkin suurten kasvukeskusten läheisyydessä. Merenhoidon toimenpideohjelman (2016–2021) mukaisesti ympäristöministeriö asetti 21.6.2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli kehittää merenpohjan kiviaines- ja mineraalivarantojen hyödyntämiseen liittyviä käytäntöjä, suunnittelua ja tutkimusta varantojen kestävän käytön tueksi. Työryhmän laatimassa suosituksessa kootaan hyviä käytäntöjä merenpohjan hiekka- ja mineraalivarantojen kestävän käytön edistämiseksi ja toiminnasta aiheutuvien haittojen hallitsemiseksi sekä aiheeseen liittyviä tutkimus- ja selvitystarpeita. Varantojen kestävän käytön kehittäminen edellyttää mm. ottotoiminnan ympäristövaikutusten selvittämistä ja huomioimista, jotta toimintaa voidaan sovittaa yhteen meriluonnon suojelun ja ympäristötavoitteiden kanssa.

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy