Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Suositus turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelystä
Julkaistu

18.01.2021

ISBN

978-952-367-500-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-500-1

Asiasanat ja teemat

lautakunnat, tietoturva, julkinen hallinto, luokitukset, asiakirjat, tieto, tiedonhallintalautakunta, tiedonhallintalaki, suositus

Sivumäärä

69

Info

Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain 18 §:n mukaan valtion virastoissa, laitoksissa ja valtion liikelaitoksissa toimivien viranomaisten, tuomioistuimien ja valitusasioita käsittelemään perustettujen lautakuntien on turvallisuusluokiteltava asiakirjat ja tehtävä niihin turvallisuusluokkaa koskeva merkintä sen osoittamiseksi, minkälaisia tietoturvallisuustoimenpiteitä asiakirjaa käsiteltäessä noudatetaan. Turvallisuusluokkaa koskeva merkintä on tehtävä, jos asiakirja tai siihen sisältyvä tieto on salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 2, 5 tai 7–11 kohdan perusteella ja asiakirjaan sisältyvän tiedon oikeudeton paljastuminen tai oikeudeton käyttö voi aiheuttaa vahinkoa maanpuolustukselle, poikkeusoloihin varautumiselle, kansainvälisille suhteille, rikosten torjunnalle, yleiselle turvallisuudelle tai valtion- ja kansantalouden toimivuudelle taikka muulla niihin rinnastettavalla tavalla Suomen turvallisuudelle.

Suosituksen tavoitteena on tukea turvallisuusluokitusta käyttäviä viranomaisia.

Tiedonhallintalautakunta hyväksyi suosituksen 11.2.2020, ja tämän toisen, päivitetyn julkaisun 18.12.2020.

Korvaa 2.4.2020 julkaistun version, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-292-5.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy