Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Kuntoutuksen uudistaminen : Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma vuosille 2020–2022
Julkaistu

18.12.2020

ISBN

978-952-00-8443-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8443-1

Asiasanat ja teemat

Kuntoutus, toimintasuunnitelma, kuntoutuminen, asiakas, kuntoutuja, sote-uudistus

Sivumäärä

108

Info

Kuntoutuksen uudistamiskomitea teki vuonna 2017 yhteensä 55 ehdotusta kuntoutuksen uudistamiseksi. Marinin hallitusohjelman mukaisesti kuntoutusta kehitetään vuosina 2020–2022 komitean ehdotusten mukaisesti. Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelmaan on koottu keskeiset keinot, joilla kuntoutusta tullaan uudistamaan tulevina vuosina. Kuntoutusta kehitetään osana valtakunnallisia muutosohjelmia ja erillisinä lakihankkeina. Muutosohjelmissa on kuvattu tarkemmat uudistamisen sisällöt.

Kuntoutuspalveluihin ohjautumista kehitetään laajasti eri hankkeissa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksissa kuntoutusosaamista laajennetaan ja kehitetään kuntoutustarpeen tunnistamista eri ikäisillä asiakkailla. Osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan sosiaali- ja terveyskeskusten moniammatillisessa tiimissä. Lapsiperheiden osalta kehitetään perhekeskusverkostoa tunnistamaan kuntoutustarve ja tukemaan kuntoutusta tarvitsevan perheen arkea. Nuorille kehitetään matalan kynnyksen palveluita ja ohjausta tarvittaviin kuntoutuspalveluihin. Lääkinnälliselle kuntoutukseen ohjautumiselle laaditaan valtakunnalliset kuntoutuksen ohjautumisen perusteet. Tämä selkeyttää valtakunnallisesti yhtenäisiä käytäntöjä ja kuntoutuksen vastuunjakoa. Valtakunnallisia apuvälineiden luovutusperusteita sekä apuvälinepalveluiden työnjakoa kehitetään. Asiakkaiden osa-aikaista ja varhaista työhön paluuta tuetaan kehittämällä etuuksia kuten osa-sairauspäivärahaa ja kuntoutustukea. Työllistymisen tueksi kehitetään ammatillista kuntoutusta ja palvelutarvearvioita työttömille. Työssäjaksamista tuetaan kehittämällä työkykyjohtamista.

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi laatii suunnitelman kuntoutuksen tutkimuksen ja koulutuksen kehittämikseksi. Kuntoutuksen tietopohjaa kehitetään tavoitteena yhteiset työ- ja toimintakyvyn mittarit ja seurantajärjestelmät.

Hinta

36,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy