Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Ikääntyneiden asuminen: ennakointi ja varautuminen kunnissa
Julkaistu

10.12.2020

ISBN

978-952-383-033-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-033-2

Asiasanat ja teemat

ikääntyneet, asuminen, ennakointi, varautuminen, tutkimus, tutkimustoiminta

Sivumäärä

180

Info

Ympäristöministeriö toteuttaa kolmivuotista ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaa, jonka yhtenä painopisteenä on ikääntyneiden oman ja kuntien asumisen ennakoinnin ja varautumisen vahvistaminen. Kuntien ennakointi ja varautuminen on tärkeää ikääntyvän väestön asuinolojen parantamisessa. Tämän selvityksen tavoitteena oli tarkastella kuntien ja kansalaisten asumistarpeiden sekä asumisen ennakoinnin ja varautumisen tilaa sekä esittää keinoja vahvistaa sitä.

Selvityksen tuloksena suositellaan, että kuntien tulee vahvistaa ikääntyneiden asumisen kehittämistä osana strategista päätöksentekoa ja toimeenpanoa sekä sisällyttää asuminen nykyistä vahvemmin suunnitelmiinsa. Kuntien tulee hyödyntää monipuolisesti erilaisia tietolähteitä sekä kartoittaa ikääntyneiden toiveita ja tarpeita huomioiden myös nuoremmat sukupolvet. ARA-asuntokannan korjaaminen esteettömäksi ja ikääntyneille sopivaksi sekä omien kiinteistöjen hyödyntäminen tulee huomioida kehittämisessä. Ikääntyviin kohdistuvaa asumisen neuvontaa ja opastusta tulee lisätä.

Valtion tulee vahvistaa ikääntyneiden asumisen ennakointia ja varautumista osana vanhuspalvelulain toteuttamista ja sisällyttää asuminen vanhuspalvelulain 5 §:n mukaiseen suunnitelmaan ikääntyneen väestön tukemiseksi. Kuntien asumisen ennakoinnin ja varautumisen kehittämistä on tuettava pitkäjänteisesti. Valtion tulee jatkaa ARA-asuntokannan kehittämistä ikääntyneille soveltuvaksi. Kuntien ja valtion kannattaa jatkossa hyödyntää eri toimijoiden mahdollisuuksia tukea ja vahvistaa kansalaisten omaa asumisen ennakointia ja varautumista.

Hinta

45,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy