Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Selvitys sairaansijojen määrästä ja alueellisesta jakautumisesta Suomessa : Taustaselvitys rakennusinvestointien tarpeen arviointiin
Julkaistu

04.12.2020

ISBN

978-952-00-8355-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8355-7

Asiasanat ja teemat

hoitopaikat, kapasiteetti, terveydenhuolto, sairaalat

Sivumäärä

49

Info

Toimivan ja tehokkaan sosiaali- ja terveydenhuollon pohja on toimiva infrastruktuuri ja tarkoituksenmukaiset toimitilat. Rakennusinvestoinnit vastaavat lisärakennusten tai korjaustoimenpiteiden tarpeeseen, mutta jokainen investointi pienentää toiseen kohteeseen käytettävissä olevaa rahoitusta. Tämän vuoksi investointipäätöstä harkitessa on erityisen tärkeää pystyä arvioimaan ehdotetun investoinnin kiireellisyyttä ja välttämättömyyttä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ollessa merkittävän muutoksen keskellä valtion ohjauksen rooli kasvaa. Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (548/2016) on antanut poikkeuksellisen luvan puuttua kuntien itsehallintoon määräaikaisesti ja rajatusti. Palveluverkon alueellisen kattavuuden ja yhdenmukaisuuden periaatteiden toteutumiseksi kuntien ja kuntayhtymien itsehallinnollisen perustan päälle tarvitaan kansallista ohjausta.

elvitys toimii taustatietona rakennusinvestointien tarpeen arvioinnissa. Vuodeosastopaikkojen lukumäärien ja jakautumisen tunteminen valtakunnallisesti on ensisijaista arvioitaessa investointien perusteltavuutta. Alueellisesti on oleellista tarkastella väestön tarpeen ja tarjotun palvelukapasiteetin kohtaavuutta.

Selvityksessä tuli ilmi erityisesti tiedon tuotannon ja kehittämisen tarpeita. Tietoa alueellisesta sairaalakapasiteetista ei ole helposti, jos lainkaan, saatavilla. Tulevaisuuden tiedontarpeen suhteen on tärkeää pohtia, mitä tietoja tarvitaan kattavan kokonaiskuvan muodostamiseksi.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy