Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Yhteistoimintalain uudistamista valmistelleen työryhmän mietintö : Hallituksen esitysluonnos yhteistoimintalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Julkaistu

19.11.2020

ISBN

978-952-327-548-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-548-5

Asiasanat ja teemat

työelämä, yhteistoimintamenettely, yhteistoiminta, mietinnöt, lait, hallintoedustus

Sivumäärä

291

Info

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti ajalle 20.12.2018–30.9.2020 kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan yhteistoimintalain uudistamista. Työryhmässä olivat edustettuina TEM:n lisäksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ja Akava ry.

Mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi uusi yhteistoimintalaki, joka korvaisi voimassa olevan lain yhteistoiminnasta yrityksissä sekä osaksi henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain. Lisäksi ehdotetaan eräisiin muihin lakeihin edellä mainituista muutoksista johtuvia mukautuksia.

Uuden yhteistoimintalain mukaan työnantajan ja henkilöstön edustajan olisi käytävä jatkuvaa vuoropuhelua yrityksen tai yhteisön sekä työyhteisön kehittämiseksi. Lisäksi lakiin sisältyisi säännökset yhteistoiminnasta muutostilanteissa sekä henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa. Muutoksilla parannettaisiin henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia. Sääntely toteutettaisiin siten, että työpaikoilla voitaisiin monilta osin itse määrittää tarkemmin yhteistoiminnan sisältö ja toimintamuodot, mikä parantaisi yhteistoiminnan osuvuutta ja mielekkyyttä.

Työryhmän mietintöön sisältyy Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ta ja Suomen Yrittäjiä edustavien jäsenten eriävä mielipide, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n täydentävä lausuma sekä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n ja Akava ry:n täydentävä lausuma.

Lisätiedot: hallitusneuvos Nico Steiner

Hinta

78,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy