Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Ilmastopolitiikan tulonjakovaikutukset
Julkaistu

20.11.2020

ISBN

978-952-287-955-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-955-4

Asiasanat ja teemat

ilmastopolitiikka, verotus, tulonjako, tutkimus, tutkimustoiminta, ilmasto

Sivumäärä

190

Info

Tutkimuksessa tarkasteltiin ilmastopoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia kansantalouden kehitykseen ja kotitalouksien tulonjakoon dynaamisella yleisen tasapainon laskentamallilla, jota täydennettiin kotitalouksien mikrosimulointimoduulilla.

Mallin perusurana käytettiin skenaariota, joka sisältää nykyiset ilmastopoliittiset toimet ja sitä verrattiin erilaisiin lisätoimenpiteiteitä sisältäviin skenaarioihin. Tarkastelussa erotettiin toimenpiteiden vaikutus sellaisenaan sekä kun toimista kertyneet valtion lisätulot kierrätettiin joko pienentämällä tuloverotuksen marginaaleja tai yhteisöveroa. Yhdessä skenaariossa arvioitiin myös kotitalouksille kohdistettua tasapalautusta. Kaikissa skenaarioissa huomioitiin, miten tulonsiirtojen indeksointi kompensoi elinkustannusten nousua.

Kaikki tarkastellut ohjauskeinot vähensivät kasvihuonekaasupäästöjä. Tulonjakovaikutuksia tarkasteltaessa tuloerot kasvoivat jo perusskenaariossa pääasiassa väestön vanhenemisen myötä ja tulonsiirtojen hitaamman kasvuvauhdin vuoksi.

Ilman kompensaatiota lisätoimenpiteet useissa tapauksissa johtivat perusuraa tasaisempaan tulonjakoon. Kun kompensaatiot huomioitiin, vaikutukset jakautuivat epätasaisesti kotitalouksien välillä. Ansiotuloverotuksen keventämisen vaikutukset kohdentuivat ennen kaikkea keskituloisiin kotitalouksiin. Yhteisöveron kautta tehtävä kompensaatio kohdistui korkeimpaan tulodesiiliin. Tasapalautus, jossa ympäristöverotuksen lisäkertymä palautetaan tulodesileille yhtä suurina könttäsummina, pienensi tuloeroja.

Hinta

49,50 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy