Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Alueellinen matkailutilinpito : Matkailun alueelliset talous- ja työllisyysvaikutukset 2017–2018
Julkaistu

12.11.2020

ISBN

978-952-327-555-3

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-555-3

Asiasanat ja teemat

yritykset, elinkeinot, alueet, työ- ja elinkeinoministeriö, hallinto, matkailu, työllisyys, alueet, aluekehitys, aluepolitiikka, alueellisuus, matkailukysyntä, ministeriö

Sivumäärä

43

Info

Matkailutilinpito, tai matkailun satelliittitilinpito (TSA, Tourism Satellite Accounts), on tilastojärjestelmä, jossa matkailun talous- ja työllisyysvaikutuksia kuvataan monipuolisesti ja kattavasti. Se on kehitetty laajassa kansainvälisessä yhteistyössä mm. YK:n, UNWTO:n (World Tourism Organization), OECD:n ja EU:n toimesta. Matkailutilinpidon laajentamisesta aluetasolle antaa yleisiä suuntaviivoja mm. UNWTO.

Alueellisen matkailutilinpidon tietosisältö on maakuntien välillä vertailukelpoinen ja sisällöltään vastaava kuin valtakunnallisessa matkailutilinpidossa, jota on nykymuodossaan tuotettu vuosilta 2011–2018. Päätulokset koostuvat vuoden 2017 maakuntakohtaisesta matkailukysynnästä, matkailun aikaansaamasta arvonlisästä eli bkt:sta sekä työllisyydestä matkailutoimialoilla. Mukana ovat lisäksi ennakkotiedot vuoden 2018 avainluvuista maakunnittain.

Yhteenveto vuoden 2018 tuloksista

• Koko maassa matkailun osuus bkt:sta oli noin 2,7 prosenttia. Osuus oli koko maan keskiarvoa suurempi vain Ahvenanmaalla (19,7 %), Lapissa (6,9 %), Kainuussa (3,8 %), Etelä-Savossa (3,7 %), Etelä-Karjalassa (3,2 %) ja Uudellamaalla (3,1 %).

• Matkailukysynnästä yli puolet kohdistui Uudellemaalle. Alueellisesti kysyntä painottui Uudenmaan (51 %) lisäksi erityisesti Lappiin (7 %), Pirkanmaalle (6 %), Varsinais-Suomeen (5 %) ja Pohjois-Pohjanmaalle (4 %).

• Ulkomaalaisten Suomeen suuntautuva matkailu matkailu kasvoi keskimäärin 12 prosenttia vuodessa 2015–2018. Ulkomaisen kysynnän kasvu kohdistui erityisesti Uudellemaalle, Lappiin ja Etelä-Karjalaan.

• Matkailutoimialoilla työskenteli koko maassa 142 100 henkilöä eli 5,4 prosenttia työvoimasta. Osuus oli tätä korkeampi vain Ahvenanmaalla (14,1 %), Lapissa (8,0 %), Uudellamaalla (6,2 %), Etelä-Karjalassa (5,6 %).

Alueellisen matkailutilinpidon taulukot on julkaistu Business Finland / Visit Finlandin tilastopalvelussa http://visitfinland.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/VisitFinland/

Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: johtava asiantuntija Sanna Kyyrä, puh. 050 358 9497, Innovaatiot ja yritysrahoitus -osasto.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy