Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Valtioneuvoston kokonaisarvio COVID-19-toimien vaikutuksista: Koonti ministeriöiden 25.9.2020 toimittamista vaikutusarvioinneista
Julkaistu

05.11.2020

ISBN

URN

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020110589373

Asiasanat ja teemat

valtioneuvosto, koronavirukset, taloudelliset vaikutukset, sosiaaliset vaikutukset, perusoikeudet, ennakointi, covid-19, hybridistrategia, rajoitustoimet

Sivumäärä

62

Info

Valtioneuvoston COVID-19-toimien vaikutusten kokonaisarviointi toteutettiin syyskuussa 2020 ensimmäistä kertaa. Vaikutukset on arvioitu terveydellisistä (väestöterveys), sosiaalisista, taloudellisista ja perusoikeudellisista näkökulmista. Säännöllisesti tuotettavien vaikutusten kokonaisarvioiden käyttötarkoitus on auttaa hallitusta epidemian hallinnan mahdollisesti vaatimien jatkotoimien suuntaamisessa.

Ensimmäinen vaikutusten arviointi toteutettiin kaikkien ministeriöiden yhteistyönä valtioneuvoston kanslian strategiaosaston koordinoimana. Toimeksiantoaika oli lyhyt, mikä näkyy osin raportin aineistossa. Vaikutusten arvioinnissa käytetyt lähteet löytyvät raportin lopusta.

Tarkastelussa ovat hallituksen syyskuussa 2020 julkaiseman hybridistrategian toimintasuunnitelmaan sisällytetyt suositukset ja rajoitustoimet. Lisäksi arvioinnissa kysyttiin lyhyesti kuuden kuukauden ennakointinäkymiä eri hallinnonaloilta. Arviointi ei ole sisältänyt tukitoimia. Kukin ministeriö on arvioinut hallinnonalansa näkökulmasta relevantiksi katsomansa toimet.

Yksittäisten suositusten ja rajoitusten vaikutuksia on vaikea erottaa toisistaan, muusta ympäristöstä ja ihmisten käyttäytymisestä. Kaikista tarkastelluista suosituksista ja rajoituksista ei ole vielä saatavissa vaikutusarviointeja Suomeen (esimerkiksi kasvomaskisuositukset).

Koronavirustilanne kehittyy ja muuttuu syyskuussa 2020 voimakkaasti ja epidemian ennakoidaan kiihtyvän lähitulevaisuudessa. Tilanteen nopea kehitys vaikeuttaa arvioinnin laatimista.

Arvioinnin tueksi tarkasteluun lisättiin katsaus muiden maiden vastaaviin arviointeihin sekä tiiviit epidemiologiset, taloudelliset ja sosiaaliset tilannekuvat.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy