Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkausjärjestelmän kehittäminen : Työryhmän mietintö
Julkaistu

04.11.2020

ISBN

978-952-259-851-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-851-6

Asiasanat ja teemat

tuomioistuimet, tuomarit (oikeus), palkkausjärjestelmät, palkkaus

Sivumäärä

84

Info

Oikeusministeriö asetti toukokuussa 2018 työryhmän selvittämään tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkausjärjestelmän kehittämistä ja uudistamista. Työryhmän asettaminen perustui työtuomioistuinkanteesta R 120/17 luopumisesta tehtyyn sovintosopimukseen. Työryhmän tehtävänä oli tarkastella kokonaisuutena nykyisen palkkausjärjestelmän perusteita, kehittymistä ja muutostarpeita. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus alustavaksi malliksi tai vaihtoehtoisiksi malleiksi palkkauksen uudistamiseksi.

Työryhmä selvitti nykyisen palkkausjärjestelmän keskeisiä kehittämis- ja ongelmakohtia ja arvioi lakipalkan ja virkaehtosopimusjärjestelmän soveltuvuutta tuomareiden palkkaukseen. Lisäksi työryhmä tarkasteli erilaisia palkkauksen toteuttamisvaihtoehtoja kuten palkkaluokkien määrää ja erillisiä palkanosia. Työryhmä myös selvitti tuomareiden muiden kuin lainkäyttötehtävien sisältöä ja muun työn kompensoimiseen liittyviä mahdollisuuksia.

Työryhmän mukaan tuomareiden palkkaus on toteutettavissa sekä lakipalkkana että virkaehtosopimuksella. Mahdollisessa lakipalkassa keskeistä olisi määrittää, miten palkantarkistukset toteutettaisiin, ja mistä muista palvelussuhteen ehdoista ja virkaehtosopimuksella sovituista seikoista lakipalkan yhteydessä säädettäisiin. Työryhmä katsoo, että tuomarin eri tehtävien vaativuutta tulisi selvittää, jotta palkkausjärjestelmän yhdenmukaisuutta voitaisiin arvioida. Tilanteessa, jossa tehtävien vaativuuden minkään tasoinen arviointi osoittautuu mahdottomaksi, oleellista olisi löytää palkkausjärjestelmään palkitsevia elementtejä, joilla varmistetaan tuomarinuran kilpailukyky ilman että riippumattomuutta vaarannetaan. Yksi mahdollinen keino kilpailukyvyn nostamiseen ja kannustavuuden lisäämiseen on lisien tai erillispalkkioiden maksaminen nykyistä laajemmin. Esimerkiksi muista tehtävistä kuin lainkäyttötehtävistä tulisi harkita erillisen korvauksen tai muun kompensaation aikaisempaa laajempaa käyttöä. Lisäksi työryhmä pitää perusteltuna, että selvitetään tarkemmin, toteutuuko tuomareiden työaika-autonomia tosiasiallisesti.

Tuomariliiton eriävän mielipiteen mukaan tuomareiden palkkauksesta tulee säätää erillisellä lailla. Tuomariliitto katsoo myös, että saman oikeusasteen samaa työtä tekevät tuomarit tulisi sijoittaa nykyisen useamman palkkaluokan sijasta yhteen palkkaluokkaan, ja että virkauran aikana tapahtuva kehittyminen ja ammattitaidon lisääntyminen voidaan ottaa parhaiten huomioon kehittämällä kokemuslisäjärjestelmää ja erillisiä lisiä.

Hinta

32,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy