Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset 2020
Julkaistu

03.11.2020

ISBN

978-952-00-6881-3

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-6881-3

Asiasanat ja teemat

tasa-arvo, tasa-arvosuunnitelmat, samapalkkaisuus, laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, palkkaerot, sukupuoli, sukupuolten tasa-arvo, tasa-arvolaki, työpaikan tasa-arvosuunnitelma, palkkakartoitus

Sivumäärä

130

Info

Naisten ja miesten välinen palkkaero on keskimäärin 16 prosenttia koko työmarkkinoilla, ja ero kapenee hitaasti. Tasa-arvolakiin kirjattu tasa-arvosuunnitelma on yksi väline eron pienentämiseksi ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi työelämässä, etenkin palkkauksessa. Lain mukaan vähintään 30 työntekijää työllistävien työnantajien tulee tehdä tasa-arvosuunnitelma ja sen osana palkkakartoitus.

Tämä julkaisu on sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman ja Tilastokeskuksen toteuttaman kyselytutkimuksen loppuraportti. Tutkimus selvitti työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten yleisyyttä, kattavuutta ja laatua yksityisellä ja julkisella sektorilla. Viitekehyksenä olivat tasa-arvolain tasa-arvosuunnitelmaa ja palkkakartoitusta koskevat säännökset.

Tutkimustulosten mukaan suurin osa organisaatioista laatii tasa-arvosuunnitelman ja palkkakartoituksen, vaikka niiden laajuus ja laatu vaihtelevat paljon organisaatioiden välillä. Suurimmat esiin tulleet ongelmat koskivat erityisesti palkkakartoitusten yleisyyttä ja laatua. Kehittämistarvetta on henkilöstön kanssa tehtävässä yhteistyössä, palkkavertailuissa, palkkatietojen käsittelyssä ja suunnitelmiin kirjattavissa konkreettisissa toimenpiteissä. Tasa-arvosuunnitelmien kehittämistarpeet koskivat myös laissa annettujen määräaikojen noudattamista.

Tulosten perusteella tasa-arvolakia ja sen toimeenpanoa olisi syytä vahvistaa.

Hinta

42,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy