Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
STM:n hallinnonalan sote-tiedon toissijaisen käytön ICT-ratkaisujen työnjako : Nykytila, kehittämistarpeet, lainsäädäntö ja toteuttamisvaihtoehdot
Julkaistu

29.10.2020

ISBN

978-952-00-6885-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-6885-1

Asiasanat ja teemat

tiedonhallinta, sosiaali- ja terveysministeriö, tietojenkäsittely, digitalisaatio, toisiokäyttö, ICT-ratkaisu

Sivumäärä

67

Info

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tehtävien hoitamisessa on olennaista sote-palvelutuotannossa syntyvän tiedon tehokas hyödyntäminen. Keväällä 2019 voimaan tullut sote-tietojen toissijaisen käytön laki (552/2019) sekä mm. THL-lain muutokset antavat uusia mahdollisuuksia tiedon tehokkaampaan hyödyntämiseen. Uudet vaatimukset edellyttävät lähivuosina merkittäviä investointeja ICT-ratkaisuihin.

ICT-ratkaisuiden osalta työryhmä esittää loppuraportissa, että lyhyellä tähtäimellä parannetaan Kanta-tietojen hyödynnettävyyttä toisiokäyttöön. Pitkän tähtäimen tavoitetilana on kansallinen tietoalusta, jota voivat hyödyntää STM, virastot, Kela ja mahdollisuuksien mukaan alueelliset toimijat. Tavoitetila kuvaa yhteistä suuntaa mihin hallinnonalan virastojen ICT-ratkaisuja halutaan yhteisesti edistää.

Työryhmän esittämä tavoitetila on kunnianhimoinen ja edellyttää paljon kehittämistä. Sen takia jatkotoimenpiteenä ehdotetaan STM:n hallinnonalan virastojen, Kelan ja CSC:n yhteistyön tiivistämistä. Tavoitteena on tarkentaa ja vaiheistaa tarvittavaa kehittämistyötä ja varmistaa käyttäjätarpeiden huomiointi tavoitetilan konseptin määrittelyssä. Tavoitetilan edistäminen edellyttää kuitenkin uudistuksia lainsäädäntöön erityisesti Kelan tehtävien ja aseman osalta, minkä takia varsinainen kehittämistyö voidaan aloittaa vasta lainsäädäntöpohjan selkiydyttyä.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy