Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmän loppuraportti
Julkaistu

27.10.2020

ISBN

978-952-243-598-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-598-9

Asiasanat ja teemat

liikenne, kasvihuonekaasut, ilmastopolitiikka, ilmastonmuutokset

Sivumäärä

Error: /undefinedfilename in --file--

Info

Hallitusohjelman mukaan Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Liikenteen päästövähennystavoitteiden tulee vastata tähän tavoitteeseen. Suomi vähintään puolittaa kotimaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Tämä on askel kohti hiiletöntä liikennettä. Hallitusohjelman mukaan tällä hallituskaudella luodaan tiekartta fossiilittomaan liikenteeseen, jossa osoitetaan konkreettiset keinot hallituksen tavoitteisiin pääsemiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti ajalle 1.11.2019-30.10.2020 työryhmän fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelun tueksi. Työryhmän tehtävänantona on tunnistaa yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi keinot, joilla kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä ja liikenne muutetaan nollapäästöiseksi viimeistään vuoteen 2045 mennessä. Tässä raportissa tarkastellaan kotimaan tie-, raide-, lento- sekä meri- ja sisävesiliikennettä.

Tässä loppuraportissa kuvataan kotimaan liikenteen päästökehitystä, päästövähennystavoitteita sekä tavoitevuosia 2030 ja 2045 silmällä pitäen eri keinoja, joilla päästöjä voidaan vähentää. Jokaisen kulkumuodon osalta tarkastellaan toimenpiteitä vaihtoehtoisten käyttövoimien käytön edistämiseksi, liikennevälineiden energiatehokkuuden parantamiseksi, liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantamiseksi sekä hinnoittelun keinoja. Lisäksi työryhmä antaa jokaisen kulkumuodon ja osa-alueen osalta toimenpidesuosituksensa jatkotyötä varten.

Työryhmän loppuraporttia hyödynnetään liikenne- ja viestintäministeriössä fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelussa. Tiekartta keskittyy tieliikenteeseen, sillä yli 90% kansallisista liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteestä. Työryhmän loppuraportin pohjalta ministeriössä laaditaan lisäksi lento- ja meriliikennettä koskevat erilliset valtioneuvoston periaatepäätökset.

Hinta

18,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy