Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Maa-ainesten ottaminen : Opas ainesten kestävään käyttöön
Julkaistu

26.10.2020

ISBN

978-952-361-407-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-407-9

Asiasanat ja teemat

maa-aineslaki, maa-aines, kestävä käyttö, pohjavesi, jälkihoito, jälkikäyttö, ottamissuunnitelma

Sivumäärä

186

Info

Suomessa on voimassa yli 5000 maa-aineslupaa, jotka mahdollistavat noin 1000 miljoonan kiintokuution maa-ainesten ottamisen. Luvat kohdistuvat entistä enemmän kallion ottamiseen soranottamisen sijaan. Ottamistoiminta voi vaikuttaa haitallisesti ympäristöolosuhteisiin ja asumisviihtyvyyteen. Näitä vaikutuksia voidaan vähentää ottamisen hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella sekä ottamisalueiden jälkihoidolla.

Oppaan keskeisenä tavoitteena on edistää maa-ainesten kestävää käyttöä ja resurssitehokkuutta. Maa-ainesten kestävä käyttö edellyttää, että maa-aineksia hyödynnetään ja kierrätetään tehokkaasti.Ainesten saatavuus tulee turvata tuleville sukupolville vaarantamatta luonnon monimuotoisuutta tai pohjaveden tilaa.

Oppaan tarkoituksena on toimia yleisenä ohjeena ja antaa taustatietoa maa-ainesten ottamisen lupamenettelystä sekä ohjeistaa ottamisen suunnittelua ja valvontaa. Oppaassa korostetaan maa-ainesten ottamiseen liittyvien ristiriitojen, kuten pohjaveden suojelun, virkistyskäytön ja asumisviihtyvyyden, yhteensovittamista aluesuunnittelun keinoin.

Ohje ei ole viranomaisia eikä toiminnanharjoittajia oikeudellisesti sitova ja sitä sovellettaessa tulee ottaa huomioon tapauskohtainen harkinta ja paikalliset olosuhteet.

Opas korvaa ympäristöministeriön vuonna 2009 julkaistun Maa-ainesten kestävä käyttö –oppaan (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009).

Julkaisu on päivitetty 11.3.2021.

Hinta

45,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy