Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Selvitys sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnasta : Asiamiestoiminnan tausta, nykytila ja tulevaisuus
Julkaistu

22.10.2020

ISBN

978-952-00-9874-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-9874-2

Asiasanat ja teemat

sosiaaliasiamiehet, potilasasiamiehet, potilaan oikeudet, sosiaaliala, asiakkaan ja potilaan oikeudet

Sivumäärä

66

Info

Pääministeri Marinin hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnan parantaminen. Tässä selvityksessä luodaan katsaus asiamiestoiminnan taustaan ja nykytilaan sekä toiminnan haasteisiin. Selvityksessä hyödynnetään erityisesti Sosiaali- ja potilasasiamiesten omia näkemyksiä asiamiestoiminnasta.

Asiamiestoiminta Suomessa on monen kirjavaa. Asiamiehiä työskentelee niin yksityisissä terveydenhuollon yrityksissä, kuin kunnissa, kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä. Pääosa potilasasiamiehistä työskentelee sivutoimisesti oman työnsa ohella, kun taas sosiaaliasiamiehistä iso osa työskentelee varsin suurilla alueilla.

Asiamiesten tehtävät ovat pääosin samankaltaisia, mutta erot liittyvät asiamiesten nimeämiseen, muodollisiin kelpoisuusehtoihin ja raportointivelvoitteeseen. Päätehtävänä Sosiaali- ja potilasasiamiehillä on kuitenkin neuvoa ja auttaa Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita ja potilaita heidän oikeuksien suhteen.

Koko toimintahistoriansa ajan asiamiestoimintaan on liittynyt erityisesti asiamiesten asemaan liittyviä ongelmia. Asiamiehen tulisi kyetä puolueettomasti ja tehokkaasti toimimaan asiakkaan ja potilaan oikeuksien edistämiseksi, mutta tosiasiassa tämä tehtävä näyttäytyy haastavana.

Selvityksessä esitetään asiamiesten sekä aikaisempien selvitysten näkemyksiin pohjautuen uudistuksia koko asiamiesjärjestelmään niin, että asiamiehet voisivat toimia nykyistä riippumattomammassa asemassa ja toiminta olisi nykyistä vaikuttavampaa ja laadukkaampaa sekä yhdenvertaista koko maassa.

Selvityshenkilön työn tarkoituksena on ollut tuottaa näkemyksiä sosiaali- ja terveysministeriössä jatkuvan valmistelutyön pohjaksi.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy