Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Rekommendationssamling om tillämpningen av vissa bestämmelser om informationssäkerhet
Julkaistu

20.10.2020

ISBN

978-952-367-519-3

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-519-3

Asiasanat ja teemat

nämnden, informationssäkerhet, den offentliga förvaltningen, livscykel, loggfiler, riskhantering, informationshanteringsnämnden, lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen

Sivumäärä

72

Info

Denna rekommendationssamling som utfärdats av informationsförvaltningsnämnden ger vägledning när det gäller att uppfylla de krav som ställs i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen.

Kapitel 4 i informationshanteringslagen innehåller de krav på informationssäkerhet som alla myndigheter som hör till tillämpningsområdet för lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen ska uppfylla. För att se till att informationssäkerhetskraven uppfylls har informationshanteringsnämnden gett rekommendationer som gäller informationssäkerhet.

Informationshanteringsnämnden godkände rekommendationssamlingen den 26 mars 2020

och kompletteringen den 23 juni 2020.

Ersätter versionen som publicerades den 1 april 2020. (Finansministeriets publikationer 2020:21).

Hinta

32,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy