Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Pelastustoimen virkapuvun tuotekuvausohje 2020
Julkaistu

16.10.2020

ISBN

978-952-324-618-8

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-618-8

Asiasanat ja teemat

pelastustoimi, pelastushenkilöstö, pelastusala, virkapuvut, pelastusviranomainen, pelastustoimen virkapuku, virka-asematunnus

Sivumäärä

104

Info

Pelastusviranomaisen on käytettävä virkatehtävissään pelastustoimen virkapukua, jollei virkatehtävän laatu tai luonne muuta edellytä. Pelastuslaitoksen muun henkilöstön velvollisuudesta käyttää pelastustoimen virkapukua päättää pelastuslaitos. Pelastustoimen virkapukua voidaan käyttää myös Pelastusopiston henkilöstön virkapukuna ja Pelastusopiston opiskelijoiden opiskelijapukuna.

Pelastustoimen virkapuvusta ja sen käytöstä säädetään pelastuslaissa (379/2011), laissa Pelastusopistosta (607/2006) ja pelastustoimen virkapuvusta sekä pelastusviranomaisen henkilökortista annetusta sisäministeriön asetuksessa (507/2011), jäljempänä virkapukuasetus.

Pelastustoimen virkapukuun kuuluva vaatetus, asusteet ja varusteet on määritelty virkapukuasetuksessa ja tarkemmin tässä pelastustoimen virkapuvun tuotekuvausohjeessa. Virkapuvun käyttöön liittyvä ohjeistus määritellään pelastustoimen virkapukuohjeessa. (Sisäministeriö vahvistaa tarvittaessa virkapuvun malleihin, väritykseen ja materiaaleihin liittyvät tarkemmat tuotekuvaukset sekä virka-asematunnusten ja muiden tunnusten sijoittamisesta virkapukuun).

Tällä ohjeella vahvistetaan virkapukuasetuksessa tarkoitetut tuotekuvausohjeet. Tämä ohje korvaa Pelastustoimen virkapuvun tuotekuvausohjeen 2016 (sisäasiainministeriön julkaisu 32/2016).

Hinta

36,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy