Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Statsråets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda2030 för hållbar utveckling : Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle
Julkaistu

08.10.2020

ISBN

978-952-287-921-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-921-9

Asiasanat ja teemat

Hallbar utveckling, handlingsprogrammet Agenda2030 for hallbar utveckling, Agenda2030

Sivumäärä

128

Info

Handlingsprogrammet för hållbar utveckling (Agenda 2030) syftar till eliminering av extrem fattigdom och till en hållbar utveckling som jämlikt beaktar miljön, ekonomin och människan. Agenda 2030 har styrt Finlands och andra länders arbete för hållbar utveckling sedan 2016.

Denna redogörelse beskriver nuläget i genomförandet av Agenda 2030 i Finland, regeringens åtgärder för att främja målen för hållbar utveckling, de politiska principerna som styr det nationella genomförandet, organiseringen av genomförandet samt uppföljningen och utvärderingen av genomförandet.

Denna redogörelse har beretts under exceptionella förhållanden. Coronaviruspandemin har orsakat stora omvälvningar runt om i världen och har också haft en betydande inverkan på det finländska samhällets funktion. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att skydda befolkningen och trygga samhällets och näringslivets verksamhet och stabilitet. På grund av coronaviruspandemin har regeringens agenda för ekonomisk politik på kort sikt förändrats avsevärt.

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin (2019) bygger på hållbar utveckling. Målet för programmet är ett inkluderande och kunnigt Finland som är ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Målet för regeringens ekonomiska politik är att öka välfärden. Med detta avses en ekologiskt och socialt hållbar ekonomisk tillväxt, en hög sysselsättning och en hållbar offentlig ekonomi.

Regeringsprogrammets mål om ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Finland verställs genom strategiska helheter. De strategiska helheterna styr regeringens arbete också för att uppnå målen i Agenda 2030.

Genomförandet av Agenda 2030 pågår fortfarande och målen har ännu inte uppnåtts globalt. Även om framsteg har gjorts i många frågor måste åtgärderna påskyndas och spridas betydligt för att målen ska kunna nås inom utsatt tid. Vi har nu knappt tio år på oss att nå de gemensamma målen. Finland har förbundit sig att uppnå målen för Agenda 2030 före 2030.

Det bärande och genomgående temat för Agenda 2030 är att ingen ska lämnas efter i utvecklingen. Regeringsprogrammet betonar socialt ansvar så att vi bär ansvar för varandra och för den gemensamma framtiden. Vi vill att alla ska känna sig inkluderade. Demokrati och tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna är förutsättningar för att målen för Agenda 2030 och hållbar utveckling ska kunna nås i Finland och globalt.

Hinta

36,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy