Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Budgetöversikt 2021: Översikt över budgetpropositionen, oktober 2020
Julkaistu

05.10.2020

ISBN

978-952-367-335-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-335-9

Asiasanat ja teemat

finanspolitik, budgetproposition, budgetering, statsfinanser, ekonomisk politik

Sivumäärä

46

Info

I denna publikation granskas budgetpropositionen för 2021, som lämnas till riksdagen i oktober. Avsikten är att ge en kort beskrivning av centrala teman i statsbudgeten 2021. Budgetpropositionen baserar sig på en oberoende ekonomisk prognos från finansministeriets ekonomiska avdelning, och den presenteras i den ekonomiska översikten.

Den globala coronaviruspandemin har i början av 2020 minskat Finlands ekonomi i mindre utsträckning än de flesta de europeiska ekonomierna. Ekonomin återhämtar sig stegvis från avbrottet i början av 2020. År 2021 beräknas BNP växa med 2,6 %. Antalet sysselsatta minskar ytterligare en aning 2021, varvid sysselsättningsgraden beräknas ligga på 71,0 %.

Den ekonomiska recessionen till följd av coronavirussituationen och de åtgärder som vidtagits för att minska skadorna av epidemin har avsevärt ökat underskottet i de offentliga finanserna 2020. De offentliga finanserna kommer efter recessionen att befinna sig i ett svagare läge än före epidemin. Den ekonomiska tillväxt som kan skönjas under de närmaste åren räcker inte till för att återställa saldot i de offentliga finanserna och de kommer därför att uppvisa ett tydligt underskott.

Anslagen i budgetpropositionen för 2021 uppgår till 64,2 miljarder euro. Statens budgetekonomi beräknas uppvisa ett underskott på cirka 10,8 miljarder euro och statsskulden beräknas stiga till cirka 135 miljarder euro. Utgiftsnivån höjs av tidsbundna utgiftsökningar som anknyter till coronavirussituationen. Vidare stiger utgiftsnivån till följd av bland annat ökningen i arbetslöshetsutgifter, lagstadgade och avtalsbaserade indexförhöjningar, statens löneuppgörelse samt de tilläggssatsningar som regeringen beslutat om redan tidigare, såsom de uppskattade utgifterna på grund av HX-jaktplansprojektet.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy