Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Ehdokkaat vaalikentillä: Eduskuntavaalit 2019
Julkaistu

01.10.2020

ISBN

978-952-259-890-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-890-5

Asiasanat ja teemat

vaalit, eduskuntavaalit, ehdokkaat, nimittäminen, kampanjointi, demokratia, arvot

Sivumäärä

214

Info

Ehdokkaat vaalikentillä -tutkimus tuo uutta tietoa kansanedustajaehdokkaiden vaalikampanjoinnista ja ehdokkaiden suhteesta puolueeseen ja äänestäjiin: Minkälaisia ehdokkaita puolueet tavoittelivat ja miten ehdokkaat itse arvioivat taustaominaisuuksiensa vaikuttaneen nimittämiseensä? Miten ehdokkaiden kampanjat rakentuivat ja miten ne rahoitettiin? Keitä ehdokkaat katsovat edustavansa tullessaan valituksi? Tutkimus kartoittaa myös ehdokkaiden ideologista sijoittumista ja asenteita: Miten ehdokkaat näkevät suomalaisen ja Euroopan unionin demokratian tilan ja päätöksenteon aikajänteen? Onko Suomessa havaittavissa vaalihäirintää ja miten ehdokkaat siihen suhtautuvat? Nähdäänkö sukupuolten välillä eroja pätevyydessä eri politiikkalohkoilla? Miten ehdokkaat sijoittuvat talouspoliittisesti ja arvokysymyksissä?

Tutkimuksen ovat toteuttaneet Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijoista koostuva ryhmä. Mukana on kaikkiaan neljätoista tutkijaa. Tutkimus on osa professori Åsa von Schoultzin johtamaa Suomen Akatemian IntraComp -projektia (http://helsinki.fi/intraparty-competition), joka pyrkii kartoittamaan erityisesti ehdokkaiden välistä kilpailua puolueiden sisällä. Käsillä oleva teos perustuu pääosin eduskuntavaalien 2019 jälkeen kerättyyn kyselytutkimusaineistoon ”Eduskuntavaaliehdokkaat 2019”. Kysely on osa laajempaa kansainvälistä yhteistyöprojektia (Comparativ Candidates Survey, www.comparativecandidates.org), joka kerää tietoa parlamenttivaalien ehdokkaista eri maissa, ja mahdollistaa siten maiden välisen vertailun yhdenmukaisia mittareita käyttäen. Kysely toteutetaan neljännen kerran Suomessa. Kyselytutkimus on kokonaistutkimus, eli kyselylomake lähetettiin kaikille vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ehdolle asettuneille henkilöille. Vastaajien kokonaismäärä oli 770. Eduskuntavaaliehdokkaat 2019 -aineiston lisäksi kirjan luvuissa hyödynnetään myös kansalaisille tehtyjä kansallisia eduskuntavaalitutkimuksia, puoluetoimijoiden haastatteluja, vaalikoneaineistoja ja virallisia ehdokastilastoja. Tutkimusraportti julkaistaan oikeusministeriön julkaisusarjassa ja se on ladattavissa valtioneuvoston julkaisupankista (VALTO).

Tämä on akateeminen tutkimus. Julkaisun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö välttämättä edusta oikeusministeriön näkemystä.

Hinta

53,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy