Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Den nationella stadsstrategin 2020-2030
Julkaistu

23.09.2020

ISBN

978-952-367-315-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-315-1

Asiasanat ja teemat

kommunärenden

Sivumäärä

15

Info

Den nationella stadsstrategin 2020–2030 är statsrådets och städernas gemensamma syn på betydelsen av socialt sett hållbara, klimatsmarta och livskraftiga städer. Strategin har skrivits av städerna och staten tillsammans.

Stadsstrategin är en strategi för partnerskap mellan städerna och staten. Den skapar en gemensam syn på vad som bör ske och visar riktningen för det praktiska utförandet i partnerskapet och för hur man stärker städernas förutsättningar att erbjuda invånarna och gemenskaperna bästa möjliga livsmiljö och omvärld. Strategin skapar en tydligare nationell stadspolitik och svarar på urbanise-ringens möjligheter och utmaningar med beaktande av de omfattande målen i FN:s stadsutveckl-ingsprogram.

Arbetet med strategin inleddes som ett samarbete mellan städerna och staten i slutet av 2019. Det visade sig snabbt att strategiprocessen och strategins utgångspunkter kom att påverkas av en oför-utsedd ändringsfaktor, coronapandemin, vars konsekvenser för människors hälsa, företagsverksamhet och ekonomi kommer till synes framför allt i städerna. Städernas och statens gemensamma ståndpunkt har varit att inte ge pandemin ett för stort utrymme vid dryftandet av de prioriteringar som sträcker sig tio år framåt i tiden men pandemins konsekvenser beaktas exempelvis vid be-skrivningen av omvärlden och i de riktade åtgärderna i strategin.

Hinta

18,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy