Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Rekommendation om bedömning av förändringar i informationshanteringen
Julkaistu

21.09.2020

ISBN

978-952-367-323-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-323-6

Asiasanat ja teemat

informationshanteringsnämnden, lagen om informationshantering, nämnder, informationshantering, ändring, konsekvenser, bedömning

Sivumäärä

30

Info

Organisationers verksamhet och verksamhetsmiljö ska aktivt följas upp, granskas och vid behov ska utvecklingsvägar skapas och reformer genomföras. Reformerna av verksamheten påverkar ofta myndigheternas informationshantering och för att reformerna ska kunna genomföras måste också informationshanteringen ses över. Genom kravet i informationshanteringslagen på bedömning av konsekvenserna av förändringar i informationshanteringen stärks prognostiseringen av de ekonomiska och funktionella riskerna i förändringssituationer och effektiviteten i styrningen av förändringarna. Samtidigt främjas interoperabiliteten och informationssäkerheten samt investeringarnas lönsamhet. Styrningen av förändringar som gäller informationshanteringen hör till en ändamålsenlig ledning i en informationshanteringsenhet.

Detta är en rekommendation från informationshanteringsnämnden om hur man i enlighet med informationshanteringslagen genomför en konsekvensbedömning av förändringar i informationshanteringen. Syftet med rekommendationen är att stödja dem som tillämpar lagen vid utarbetandet av bedömningen.

Informationshanteringsnämnden godkände rekommendationen den 6 maj 2020.

Hinta

18,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy