Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Selvitys Puolustusvoimien työaikalain muutostarpeista : Työryhmän mietintö
Julkaistu

16.09.2020

ISBN

978-952-367-064-8

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-064-8

Asiasanat ja teemat

Valtio työnantajana, puolustusvoimat, työaika, lainsäädäntö, työaikasuojelu

Sivumäärä

Error: /undefinedfilename in --file--

Info

Työryhmän tehtävänä oli selvittää, mitkä muutokset Puolustusvoimien työaikalakiin ovat välttämättömiä virkamiesten työaikasuojelun toteutumisen kannalta. Työryhmä ei päätynyt yhteisiin näkemyksiin lainsäädännön muutostarpeista.

Työnantajat eli puolustusministeriön, Pääesikunnan ja valtiovarainministeriön edustajat työryhmässä olivat sitä mieltä, että virkamiesten työaikasuojelun toteutumisen kannalta ei ole välttämätöntä muuttaa lakia. Vuodesta 1972 lukien työajoista on sovittu virkaehtosopimuksilla lain tasoa paremmin ja laajemmin. Sopimuksia ja työaikajärjestelyjä kehittämällä voidaan jatkossakin joustavasti toteuttaa Puolustusvoimien toiminnan erityispiirteisiin sopivaa työaikasääntelyä ja virkamiesten työaikasuojelua. Järjestöjen esittämät lakimuutokset aiheuttaisivat merkittäviä kustannuksia ja edellyttäisivät paljon lisähenkilöstöä Puolustusvoimiin. Niillä olisi myös toiminnallisia vaikutuksia.

Työryhmän järjestöedustajien mielestä lakitasoinen työaikasuojelu on rauhan ajan toiminnassa välttämätöntä, joten laki tulee päivittää ajan tasalle soveltuvin osin vastaamaan paremmin yleistä työaikalakia. Sopimustoiminnalla on vaikeata kehittää työaikasuojelullisesti keskeisiäkään kysymyksiä, koska sopiminen tapahtuu sopimusvarallisuuden puitteissa ja muun palkkauksen kilpailukyvyn kustannuksella.

Hinta

18,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy