Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Energiaverotuksen uudistamista selvittävän työryhmän raportti ehdotukseksi hallitusohjelman kirjausten ja tavoitteiden toteuttamisesta sekä energiaverotuksen muusta kehittämisestä
Julkaistu

11.09.2020

ISBN

978-952-367-299-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-299-4

Asiasanat ja teemat

verotus, energiaverotus, verotuki, päästöt

Sivumäärä

169

Info

Valtiovarainministeriö asetti työryhmän toimikaudelle 18.11.2019–1.9.2020 valmistelemaan hallitusohjelmakirjausten toimeenpanoa ja arvioimaan energiaverojärjestelmän kehitystarpeita.

Hallitusohjelmakirjauksista työryhmä ehdottaa, että lämmityspolttoaineiden 100 milj. euron veronkorotus toteutettaisiin vuoden 2021 alusta siten, että korotus kohdistuisi sekä energiasisältö- että hiilidioksidiveroon, turpeelle tehtäisiin vastaava korotus kuin muille fossiilisille polttoaineille ja yhteistuotannon 0,9-laskentasääntö poistettaisiin. Lisäksi kaivostoiminnan energiaverotuet poistettaisiin vuoden 2021 alusta. Teollisuuden, konesalien ja kasvihuoneiden sähköveroluokka II alennettaisiin EU:n vähimmäistasolle ja energiaintensiivisen teollisuuden energiaveronpalautuksesta luovuttaisiin. Molemmat toimet toteutettaisiin asteittain 2021–2024. Sähköveroluokkaan II siirrettävien, kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien lämpöpumppujen ja konesalien osalta jatketaan erikseen selvitystä siten, että se saadaan valmiiksi alkuvuodesta 2021.

Lisäksi työryhmä ehdottaa turpeen ja maatalouden polttoaineiden verotukien asteittaista poistamista. Työryhmä pitää tärkeänä, että energiaverotuksen rakennetta ja siihen sisältyviä verotukia arvioidaan säännöllisesti. Työryhmä ehdottaa ympäristöohjauksen säilyttämiseksi ja verotulojen ylläpitämiseksi energiaverotasojen säännönmukaisia tarkistuksia.

Hinta

45,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy