Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Handlingsplan för genomförande av rekommendationer och begränsningar enligt hybridstrategin för hantering av coronakrisen efter covid-19-epidemins första fas
Julkaistu

07.09.2020

ISBN

978-952-00-7180-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-7180-6

Asiasanat ja teemat

verksamhetsplaner, epidemier, coronavirus, strategier, strategi, coronavirus, regeringens överläggning, social- och hälsovårdsministeriet

Sivumäärä

31

Info

Den första vågen av coronavirusepidemin började i Finland i mars 2020 och slutade i månadsskiftet juni–juli. I mars införde Finland i rask takt en åtgärdshelhet för att stoppa spridningen av epidemin.

Efter att spridningen avstannat tillgrep man en hybridstrategi och övergick från storskaliga begränsningsåtgärder till mer riktade åtgärder. Utifrån den epidemiologiska lägesbilden fastställde statsrådet den 15 juni 2020 att epidemin kan hanteras med myndigheternas normala befogenheter.

Den globala covid-19-pandemin är fortfarande svår. Eftersom det finns ett hot om att spridningen av den smittsamma sjukdomen accelererar, har flera länder infört specifika lägesbilder av epidemin (scenarier) som anpassats till deras förhållanden och lagstiftning.

Handlingsplanen för genomförande av hybridstrategin efter coronakrisens första fas är ett styrmedel för epidemiologiskt ändamålsenliga rekommendationer och begränsningar. Syftet med handlingsplanen är att i enlighet med hybridstrategin förhindra att viruset sprids i samhället, att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och att skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna.

Handlingsplanen kommer att tillämpas parallellt med eftervården av och återuppbyggnaden efter den första fasen av epidemin. I enlighet med detta ska beslut om eventuella nya begränsningsåtgärder fattas med beaktande av åtgärdernas epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy