Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Ydinlaitosten elinkaaren sääntelyn kehittäminen : Loppuraportti
Julkaistu

27.08.2020

ISBN

978-952-327-537-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-537-9

Asiasanat ja teemat

ydinlaitos, ydinvoimalaitos, ydintekninen laitos, loppusijoituslaitos, ydinenergian käyttö, energia

Sivumäärä

Error: /undefinedfilename in --file--

Info

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 18.10.2019 työryhmän, jonka tehtävänä oli kartoittaa ydinlaitosten elinkaaren ja polttoainekierron sekä käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen liittyvän sääntelyn kehittämistarpeita.

Työryhmän näkemyksen mukaan ydinenergialainsäädäntö on mukautunut yleiseen oikeudelliseen kehitykseen ja täyttää edelleen yhteiskunnan kokonaisedun varmistamiseen ja turvallisuuteen liittyvät tavoitteet ja Suomen kansainvälisoikeudelliset velvoitteet. Ydinenergialainsäädännön kokonaisuudistus olisi kuitenkin tarpeen käynnistää seuraavista syistä: nykyinen säädöstö on vaikeasti hallittava ja ymmärrettävä, ydinlaitosten toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia ja sen arvioidaan kehittyvän uusien toimijoiden, toimintamallien ja teknologioiden myötä, energia- ja ilmastopolitiikassa päästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat nousseet keskeisiksi.

Työryhmä on linjannut ydinenergialainsäädännön kokonaisuudistuksen keskeisiä periaatteita. Suomi huolehtii jatkossakin kansainvälisten ydinenergian käyttöön liittyvien sopimusten, sitoumuksien ja parhaiden käytäntöjen noudattamisesta. Ydinlaitosten elinkaaren kattava lupajärjestelmä on tarpeen säilyttää, ja siinä tulee kunnioittaa läpinäkyvästi ja tehokkaasti kansanvaltaista päätöksentekoa, mutta sitä on tarpeen kehittää mm. siirtämällä asioiden käsittelyn painopistettä, lisäämällä ennakoitavuutta ja vähentämällä päällekkäisyyksiä. Ydinlaitoksen turvallisuutta ja teknologiaa sekä toimijoita ja viranomaisia koskevat vaatimukset ja odotukset esitetään selkeästi ydinlaitoksen elinkaaren eri vaiheissa ja suhteutetaan toiminnasta aiheutuvaan riskiin. Käytetyt käsitteet ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. Työryhmä on tehnyt ehdotukset ydinlaitoksen, ydinaineen, käytetyn ydinpolttoaineen, ydinjätteen ja muun radioaktiivisen jätteen määritelmiksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilö: hallitusneuvos Anja Liukko, energiaosasto

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy