Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Liikenne- ja viestintäalan museotoiminnan järjestäminen : Selvitys malleista joilla turvataan hallinnolliset ja taloudelliset edellytykset alan museoille
Julkaistu

24.08.2020

ISBN

978-952-243-605-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-605-4

Asiasanat ja teemat

museot, museotoimi, liikenne, viestintä, museoesineet, kulttuuriperintö, kulttuuriympäristö, kulttuurihallinto

Sivumäärä

152

Info

Selvityksessä löydettiin useita vaihtoehtoja liikenteen ja viestinnän alan museoiden ja museokohteiden kestävälle kehittämiselle hallinnon, talouden, kiinteistönhoidon ja kokoelmapolitiikan näkökulmasta. Väyläviraston hallussa oleville kanavamuseoille löydettiin neuvotteluissa uudet potentiaaliset omistajat ja kuten myös museoalus s/s Saimaalle. Mobilia auto-ja tiemuseon keskeisten kokoelma-ja kiinteistösopimusten osalta hallinnoinnin ja rahoituksen rakenteita on selvitetty toimeksiannon mukaisesti. Suomen Ilmailumuseon ja Suomen Ilmavoimamuseon yhteistyön tiivistämistä niin hallinnollisesti kuin myös rakennusinvestointien osalta, on neuvotteluissa selvitetty eri osapuolten kesken. Suomen Rautatiemuseon talouden ja kiinteistöstrategian kehittämistä on edistetty eri osapuolten välisissä neuvotteluissa.

Selvityksessä otetaan myös kantaa alalla toimivien valtio-omisteisten yhtiöiden yhteiskuntavastuuseen museotoiminnan tukemisessa.

Suomen ammatillisen museokentän rakenne muuttui 1.1.2020 voimaan tulleen uuden Museolain myötä. Alueellisen museo- ja kulttuuriympäristötyötä nimettiin tekemään 32 alueellista vastuumuseota ja 17 valtakunnallista vastuumuseota aloitti toimintansa uuden lainsäädännön pohjalta mikä vaikutti osaltaan selvitystyön sisältöön.

Liikenteen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden, kiinteistöjen, ympäristöjen ja omaisuuden kokonaisuudesta on neuvoteltu Väyläviraston ja Museoviraston kanssa erityisesti valtion kiinteistöstrategian ja luovutuslain näkökulmasta.

Selvityksen loppuun on koottu yhteensä 30 kaikkiin selvityksen osa-alueisiin liittyvää toimenpide-ehdotusta.

Hinta

42,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy