Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Selvitys osakeyhtiön velkojiensuojan selventämisestä ja suojamenettelyiden helpottamisesta
Julkaistu

24.08.2020

ISBN

978-952-287-923-3

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-923-3

Asiasanat ja teemat

osakeyhtiöt, yhtiöoikeus, osakeyhtiölaki, velkoja, lait, tutkimus, tutkimustoiminta

Sivumäärä

290

Info

Keväällä 2019 valtioneuvoston kanslian nimitti Tampereen yliopiston ja Lapin yliopiston toteuttamaan osakeyhtiön velkojiensuojan selventämistä ja suojamenettelyiden helpottamista koskevan tutkimushankkeen. Tarkoituksena oli kartoittaa osakeyhtiölain velkojiensuojasäännösten ajantasaisuutta ja muutostarpeita.

Hankeraportissa tunnistettiin seitsemän eri kehityskohdetta liittyen oman pääoman menettämiseen, omien osakkeiden hankinnan rahoittamiseen, tasetestin rooliin osakeyhtiön varojenjaossa, maksukykytestin sisällön täsmentämiseen, yksityisten osakeyhtiöiden purkumenettelyyn, velkojiensuojamenettelyihin osakepääoman alentamisen ja yritysjärjestelyiden yhteydessä sekä velkojakäsitteeseen. Näiden teemojen analysoinnin perusteella työryhmä ehdottaa useita muutoksia osakeyhtiölakiin. Muutoksilla voitaisiin velkojiensuojaa käytännössä heikentämättä yksinkertaistaa ja liberalisoida osakeyhtiölain velkojiensuojasäännöksiä, nopeuttaa erilaisten järjestelyiden toteuttamisaikoja sekä poistaa tarpeettomiksi osoittautuneita yritystoiminnan muodollisuuksia. Raporttia varten on kerätty sidosryhmä-palautetta.

Työryhmän loppuraportti koostuu johdanto-osasta, mainittuja seitsemää kehityskohdetta käsittelevistä substanssiluvuistakappaleista, johtopäätöksistä ja hanketta varten tehdyn kyselytutkimuksen kuvauksesta. Tutkimustuloksia voidaan käyttää pohjana yhtiöoikeuden tulevassa lainvalmistelutyössä.

Hinta

78,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy