Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Mot toppkvalitet : Kvalitetsstrategi för yrkesutbildningen till år 2030
Julkaistu

18.08.2020

ISBN

978-952-263-903-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-903-5

Asiasanat ja teemat

yrkesutbildning, kvalitet, kvalitetsstyrning

Sivumäärä

58

Info

Den 20 juni 2018 tillsatte undervisnings- och kulturministeriet en kvalitetsstrategigrupp för yrkesutbildningen som hade som uppgift att bereda ett förslag till kvalitetsstrategi för yrkesutbildningen och åtgärdsförslag i anknytning till detta. Lagen om yrkesutbildning (531/2017) trädde i kraft den 1 januari 2018. Den nya lagstiftningen förutsätter att utbildningsanordnarna har ett fungerande kvalitetsstyrningssystem och kvalitetsstyrning på alla nivåer. Den nya lagstiftningen och förändringarna i verksamhetsmiljön framhäver betydelsen av kvalitetsstyrning eftersom utbildningsanordnarnas behörighet har ökats i riktandet av utbildningsutbudet och anordnandet av utbildning.

I rapporten föreslår arbetsgruppen att visionen för yrkesutbildningen och visionen för kvalitetsstyrningen som härletts ur den genomförs med fem genomslagsmål (kvalitetsstyrningen är helhetsmässig, verksamheten utgår från kunderna, ständig förbättring mot det utmärkta är en bestående del av verksamheten, beslutsfattandet, styrningen och ledningen grundar sig på kunskap samt tydliga mål uppställs för verksamhetens kvalitet och genomslag och uppnåendet av målen och resultaten uppföljs systematiskt). De strategiska riktlinjerna bildar en helhet med vilken man styr yrkesutbildningens kvalitetsstyrning helhetsmässigt och långsiktigt. De strategiska riktlinjerna genomförs i praktiken med utvecklingsåtgärder som väljs utgående från de utbildningspolitiska riktlinjer och förändringar i verksamhetsmiljön som är centrala vid respektive tidpunkt. Utvecklingsåtgärder har presenterats för följande tre år (2020–2022) separat för varje aktör inom yrkesutbildning. Genomförandet av kvalitetsstrategin uppföljs och utvärderas efter treårsperioden och de ändringar som behövs görs i de strategiska riktlinjerna och utvecklingsåtgärderna.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy