Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Nationell handlingsplan för förebyggande av riskerna med radon : Bakgrundsdokument
Julkaistu

14.08.2020

ISBN

978-952-00-5449-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5449-6

Asiasanat ja teemat

exponering, radon, byggande, inomhusluft, cancersjukdomar

Sivumäärä

75

Info

Efter rökning är radon är den främsta kända orsaken till lungcancer. Exponering för radon ökar särskilt rökarnas risk att få lungcancer. Å andra sidan är radon den främsta kända orsaken till lungcancer bland icke-rökarna. De flesta fallen av lungcancer skulle kunna undvikas om rökandet upphörde och exponeringen för radon minskade. Denna handlingsplan innehåller långsiktiga mål och metoder inriktade på att minska finländarnas risk att få lungcancer på grund av radon. Planen fokuserar på att minska radonhalten i inomhusluft, eftersom radon i inandningsluften är den vanligaste orsaken till finländarnas exponering för strålning. Radongas i inomhusluften kommer antingen från marken eller berggrunden under eller kring byggnaden, från byggprodukter eller från borrbrunnsvatten. Handlingsplanen grundar sig på artikel 103 i direktivet om grundläggande säkerhetsnormer för strålskyddet (2013/59/Euratom), som föreskriver att medlemsstaterna ska ta fram en nationell handlingsplan för förebyggande av riskerna med radon på lång sikt. I Finland har denna förpliktelse genomförts i 159 § i strålsäkerhetslagen (859/2018). Närmare bestämmelser om handlingsplanen och dess innehåll finns i statsrådets förordning om joniserande strålning (1034/2018, 54 § och bilaga 6).

Hinta

32,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy