Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Barns och ungas välfärd i eftervården av coronakrisen – Rapport från arbetsgruppen för barnstrategin om tillgodoseendet av barnets rättigheter
Julkaistu

12.08.2020

ISBN

978-952-287-856-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-856-4

Asiasanat ja teemat

barn (åldersgrupper), unga, familjer, barnets rättigheter, välfärd, jämlikhet, eftervård, coronakris, barnstrategi

Sivumäärä

Error: /undefinedfilename in --file--

Info

Den 25 maj 2020 tillsatte social- och hälsovårdsministeriet vid beredningen av den nationella barnstrategin en arbetsgrupp med uppgift att kartlägga och stärka barnens rättigheter samt barns och familjers välfärd i eftervården av coronaepidemin.

I rapporten presenterar arbetsgruppen preliminära iakttagelser.

Coronakrisen har betydande konsekvenser för barns, ungas och familjers välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter. Barnens rättigheter och särskilda ställning blir dock lätt åsidosatta under undantagsförhållanden och de åtgärder som vidtas därefter. Coronakrisen har också allvarliga globala konsekvenser för tillgodoseendet av barnens rättigheter.

Coronakrisen hotar att öka ojämlikheten bland barn och unga. Trots att alla barn och ungdomar drabbas av coronakrisen är effekterna inte lika långvariga eller omfattande hos alla. Många barngrupper befinner sig i en situation som kräver särskild uppmärksamhet.

För att minimera de negativa konsekvenserna av coronakrisen behövs det en övergripande plan för att trygga barns och ungas välfärd och förbättra deras förmåga att klara sig. Det behövs både snabba omedelbara och långsiktiga åtgärder. Konsekvenserna för barn och unga ska bedömas i beslutsfattandet. Man måste också se till att barn och unga får sin röst hörd och att information och stöd ges på ett sätt som lämpar sig för dem.

Hinta

18,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy