Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista
Julkaistu

07.08.2020

ISBN

978-952-327-560-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-560-7

Asiasanat ja teemat

yritykset, elinkeinot, lainsäädäntö, ihmisoikeudet, huolellisuus, yhteiskuntavastuu, yritysvastuu, ympäristö

Sivumäärä

116

Info

Ernst & Young Oy on tehnyt oikeudellisen selvityksen yritysvastuulaista työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta. Selvitys kartoittaa, millainen yrityksille lainsäädännössä asettava asianmukaisen huolellisuuden velvoite voisi olla Suomessa. Asianmukaisella huolellisuudella tarkoitetaan prosessia, jolla yritys tunnistaa, ehkäisee ja lieventää todellisia ja mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisoikeuksille ja ympäristölle omassa toiminnassaan, toimitusketjussaan ja muissa liiketoimintasuhteissaan. Selvityksessä avataan yritysvastuulain mahdollisia sääntelyvaihtoehtoja, soveltamisalaa sekä valvontaa ja sanktioita. Tarkastelun taustaksi selvityksessä käydään läpi Euroopan unionin sekä eräiden muiden maiden yritysvastuusääntelyä.

Selvityksen mukaan yritystoimintaa kohdistuu jo nykyisellään erilaisia huolellisuuden velvoitteita, joilla yrityksiä velvoitetaan arvioimaan ja ehkäisemään niiden toimintaan liittyviä riskejä. Yrityksille asetettavan ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskevan huolellisuuden velvoitteen säätäminen olisi kansallisen oikeusjärjestelmän puitteissa mahdollista. Lainsäädäntöön liittyy kuitenkin useita harkittavia kysymyksiä.

Selvityksen tekoa ohjasi ohjausryhmä, jossa olivat mukana työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, oikeusministeriö, ympäristöministeriö sekä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta toimi selvityksen neuvoa-antavana elimenä.

Selvitys sisältyy pääministeri Marinin hallitusohjelmaan ja toimintasuunnitelmaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Työllisyys ja toimivat markkinat / Erityisasiantuntija Linda Piirto, puh. 029 50 47028

Hinta

36,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy