Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2020

Julkaistu:22.07.2020
ISBN:978-952-327-502-7
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-502-7
Asiasanat ja teemat:tulostavoitteet, ministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, hallinto, tulossopimus, talousarvio
Sivumäärä:18
Info:

TEM-konsernin (työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala) perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ-, hyödyke- ja energiamarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä sekä alueiden kehittymisestä ja maahanmuuttajien kotoutumisesta. TEM-konsernin mission mukaisesti se rakentaa kasvua ja uudistumista tukevaa, kansainvälisessä kilpailussa menestyvää työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristöä. Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa yhdistettyä työ- ja elinkeinopolitiikkaa (kestävän kasvun agenda) yhdessä hallinnonalan yksiköiden ja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Hallitusohjelman mukaisena tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva kasvu, jonka seurauksena työllisyysaste nousee hallitusohjelman mukaiseen 75 prosenttiin, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiomenot 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta ja Suomi kulkee kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Nämä tavoitteet muodostavat TEM:n strategiakartan ytimen. TEM:n pitkän aikavälin painopisteet ovat: innovaatiopolitiikan uudistaminen, toimivat markkinat ja kilpailullisuuden edistäminen, työllisyyttä ja elinkeinotoimintaa tukevan toimintaympäristön luominen, kaupunkien alueiden rooli kasvun ajureina ja ilmastoneutraaliin talouteen siirtyminen. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa tämän julkaisun mukaisesti valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 11 §:n nojalla hallinnonalansa tulostavoitteet vuodelle 2020.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Konserniohjausyksikkö / johtaja Jussi Toppila, puh. 029 504 8070

Hinta:18,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto