Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Jäädyttämis- ja konfiskaatioasetusta (EU 2018/1805) täydentävä lainsäädäntö : Lausuntotiivistelmä
Julkaistu

20.07.2020

ISBN

978-952-259-882-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-882-0

Asiasanat ja teemat

jäädytys, menettämisseuraamus, vastavuoroinen tunnustaminen, rikosoikeus, Jäädyttäminen

Sivumäärä

34

Info

Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1805 jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta annettiin marraskuun 14. päivänä 2018. Asetuksen käytännön soveltamisen turvaamiseksi oikeusministeriössä valmisteltiin luonnos asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi. Luonnoksesta pyydettiin lausunto 25 taholta. Lausuntoja saapui yhteensä 15.

Yleisesti lausunnoissa suhtauduttiin uudistukseen ja ehdotettuun lainsäädäntöön myönteisesti. Eniten palautetta annettiin toimivaltaisia viranomaisia sekä valitusmenettelyä koskevasta täydentävän lainsäädännön sääntelystä. Syyttäjälle ja tuomioistuimelle ehdotettu toimivalta jäädyttämismääräyksen antamiseen samoin kuin valitusmenettelyn keskittäminen tiettyihin tuomioistuimiin nähtiin yleisesti hyväksi ratkaisuksi, mutta syyttäjän toimivallan sitomista tiettyyn maantieteelliseen alueeseen ehdotettiin useissa lausunnoissa 1.10.2019 voimaan tulleen Syyttäjälaitoksesta annetun lain (32/2019) myötä poistettavaksi.

Useimmat lausunnonantajat pitivät rikoslain 10 luvun 2 §:n 7 momenttiin ehdotettua, menettämisseuraamuksen tuomitsemista koskevaa muutosta hyvänä. Osa lausunnonantajista toi esiin ehdotukseen liittyviä mahdollisia käytännön ongelmia.

Osa lausunnonantajista kommentoi asetuksen ja ehdotetun lainsäädännön suhdetta. Tähän liittyen lausunnoissa ehdotettiin täydentävään lainsäädäntöön lisäyksiä ja täsmennyksiä. Lisäksi osassa lausunnoista kiinnitettiin huomiota uuden lainsäädännön myötä viranomaisten kasvavaan työmäärään ja riittävien resurssien varmistamiseen.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy