Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Den rättsliga grunden i den nationella barnstrategin
Julkaistu

07.07.2020

ISBN

978-952-00-5453-3

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5453-3

Asiasanat ja teemat

barnstrategin, barns rättigheter, grundläggande fri- och rättigheter, mänskliga rättigheter, konventionen om barnets rättigheter, FN, Europarådet

Sivumäärä

134

Info

I utredningen beskrivs den rättsliga grunden för den nya nationella barnstrategin.

Arbetet med grunden för den nationella barnstrategin inleddes sommaren 2018, och 2019 blev den färdig. Resultaten publicerades i statsrådets publikationer 2019:4 och 2019:7, av vilka den ena innehåller forskarnas utlåtanden och den andra en presentation av scenariot Barnets tid där målet var ett barn-, ungdoms- och familjevänligt Finland.

I denna utredning kartlägger man de rättsliga utgångspunkterna för barnstrategin och beskriver hur målen för scenariot hänför sig till de internationella och nationella förpliktelserna i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Utredningen innehåller en inledning och fem tematiska kapitel som beskriver den rättsliga grunden för barnstrategin. Kapitlens teman är (1) den rättsliga och samhälleliga kontexten för barnstrategin, (2) förpliktelserna i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna som grund för strategin, (3) rekommendationer för Finland från tillsynsorgan för mänskliga rättigheter, (4) strategins anknytning till det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik och (5) exempel på barnstrategier.

Utredningens resultat kan utnyttjas i barnstrategiarbetet, som fortsätter med utarbetandet av själva strategin och beredningen av genomförandeplanen för den här regeringsperioden. Det fortsatta arbetet sker i samarbete med den parlamentariska kommittén och dess sekretariat samt med intressegrupperna och civilsamhället.

Hinta

42,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy