Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden kunnostustarpeen arviointi
Julkaistu

30.06.2020

ISBN

978-952-361-228-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-228-0

Asiasanat ja teemat

ympäristövaikutukset, riskinarviointi, kunnostustarve, sulkeminen, kaivannaisjätteet

Sivumäärä

193

Info

Ohjeistus suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden riskiperusteisesta kunnostustarpeen arvioinnista käsittelee ensisijaisesti metallimalmikaivoksille ominaisia riskejä, kuten happamien ja haitta-aineita sisältävien valumavesien muodostumista, pölyämistä ja rakenteiden sortumavaaraa sekä niiden vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Riskiperusteisella kunnostustarpeen arvioinnilla voidaan vastata mahdollista vakavaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa aiheuttavien suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden kartoituksissa tunnistettuun jatkotoimenpidetarpeeseen. Ohjeistuksessa käydään läpi riskinarvioinnin sisältöä ja toteutustapaa siten, että keskiössä ovat taustatietojen kerääminen, käsitteellisen mallin luominen, tutkimusmenetelmien valinta ja riskien määrittäminen. Ohjeistuksessa käsitellään lyhyesti myös muita kunnostustarpeeseen vaikuttavia tekijöitä sekä riskinhallinta- ja kunnostusratkaisuja. Ohjeistuksen tavoitteena on riskinarvioinnin soveltaminen tapauskohtaisesti siten, että arvioinnin sisältö, laajuus ja toteutustapa huomioivat kohteen ominaisuuksille sekä arvioinnille asetetut tavoitteet. Alan toimijoille suunnattu ohjeistus noudattaa pääpiirteiltään pilaantuneiden alueiden riskinarvioinnista annettua ympäristöministeriön ohjetta 6/2014, ja voi kohteesta ja valituista menetelmistä riippuen edellyttää sen rinnakkaista soveltamista.

Hinta

49,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy