Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Ekonomistadga för justitieministeriets bokföringsenhet (BFE 150)
Julkaistu

01.07.2020

ISBN

978-952-259-866-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-866-0

Asiasanat ja teemat

ekonomistadga, ekonomi, bokföringsenhet, styrning av förvaltningsområdet, förvaltningsutveckling

Sivumäärä

76

Info

Ekonomistadgan för justitieministeriets bokföringsenhet (BFE 150) har uppdaterats med ändringar med anledning av ändringen av bokföringsenhet för domstolsverket från 1.1.2020. Under ledning av statsrådets kansli har en kartläggning av möjligheterna att förenhetliga ministeriernas ekonomistadgor gjorts (VN/14581/2019, 19.2.2020). I statsrådets kanslis publikation har en gemensam textmall presenterats, vars mål är att minska det överlappande beredningsarbete som utförs vid ministerierna i anslutning till ekonomistadgorna och att förenhetliga praxis inom ekonomiförvaltningen. I den uppdaterade ekonomistadgan för justitieministeriets bokföringsenhet har den gemensamma textmallen utnyttjats med nödvändiga kompletteringar och ändringar.

Den här ekonomistadgan följs av justitieministeriets bokföringsenhet, 150, till vilken hör justitieministeriet, myndigheter som verkar i anknytning till justitieministeriet samt rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten och konsumenttvistenämnden. Brottspåföljdsmyndighetens bokföringsenhet (BFE 151), Åklagarmyndighetens bokföringsenhet (BFE 152), Utsökningsverkets bokföringsenhet (BFE 153), Rättsregistercentralens bokföringsenhet (BFE 154) samt från och med 1.1.2020 domstolsverkets bokföringsenhet (BFE 155) följer respektive ekonomistadga inom sitt verksamhetsområde.

Hinta

32,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy