Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) taloussääntö

Julkaistu:01.07.2020
ISBN:978-952-259-862-2
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-862-2
Asiasanat ja teemat:talous, hallinto, hallinnon kehittäminen, hallinnonalan ohjaus, kirjanpitoyksikkö, taloussääntö
Sivumäärä:72
Info:

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) taloussääntöön on päivitetty tuomioistuinlaitoksen kirjanpitoyksikkömuutokseen 1.1.2020 lukien liittyvät muutokset. Valtioneuvoston kanslian johdolla on tehty kartoitus mahdollisuuksista yhtenäistää ministeriöiden taloussääntöjä (VN/14581/2019, 19.2.2020). Valtioneuvoston kanslian julkaisussa on esitetty yhteinen tekstimalli, jonka tarkoituksena on pyrkiä vähentämään ministeriöissä tehtävää päällekkäistä taloussääntöihin liittyvää valmistelutyötä ja yhtenäistää taloushallinnon käytäntöjä. Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön päivitetyssä taloussäännössä on hyödynnetty yhteistä tekstimallia täydentäen ja muuttaen sitä tarvittavilta osin.

Tätä taloussääntöä noudatetaan oikeusministeriön kirjanpitoyksikössä 150, johon kuuluvat oikeusministeriö, oikeusministeriön yhteydessä toimivat viranomaiset sekä oikeusapu- ja edunvalvontapiirit ja kuluttajariitalautakunta. Rikosseuraamuslaitoksen kirjanpitoyksikkö (KPY 151), Syyttäjälaitoksen kirjanpitoyksikkö (KPY 152), ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikkö (KPY 153), Oikeusrekisterikeskuksen kirjanpitoyksikkö (KPY 154) sekä 1.1.2020 alkaen tuomioistuinlaitoksen kirjanpitoyksikkö (KPY 155) noudattavat kirjanpitoyksikkönsä taloussääntöä omalla toimialallaan.

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto