Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Strategisuus ja transskalaarisuus liikennejärjestelmäsuunnittelun ja alueidenkäytön suunnittelun yhteensovittamisessa: Alueidenkäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelun yhteensovittaminen ilmiölähtöisesti

Julkaistu:29.06.2020
ISBN:978-952-287-911-0
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-911-0
Asiasanat ja teemat:alueidenkäytön suunnittelu, liikennejärjestelmäsuunnittelu, ilmiö, lakiuudistus, tutkimus, tutkimustoiminta
Sivumäärä:167
Info:

Yhä useammat yhteiskunnalliset ilmiöt (esim. ilmastonmuutos) ja niistä johdetut poliittiset tavoitteet (esim. ilmastonmuutoksen hillitseminen) eivät rajaudu vain yhden hallinnon tason tai sektorin piiriin. Ne eivät myöskään rajaudu alueellisesti eivätkä ajallisesti, vaan ulottuvat usealle aikaperspektiiville ja vaikuttavat useilla aluetasoilla, aina paikallisesta globaaliin. Tällöin ilmiöihin vastaaminen edellyttää eri suunnittelutasojen, -sektoreiden ja toimijoiden toimenpiteiden yhteensovittamista niin alueellisesti kuin ajallisestikin.

”Strategisuus ja transskalaarisuus liikennejärjestelmäsuunnittelun ja alueidenkäytön suunnittelun yhteensovittamisessa” eli YHTÄJALKAA-tutkimushanke on rakentanut käsitteellistä lähestymistapaa, jossa nämä ilmiöt otetaan maankäytön ja liikennesuunnittelun yhteensovittamisen lähtökohdaksi. Tämän lähestymistavan pohjalta hanke on kehittänyt toimintatapoja maankäytön ja liikennesuunnittelun järjestelmien ja -prosessien yhteensovittamiseksi siten, että eri tasoilla ratkaistavia haasteita voidaan tunnistaa ajoissa ja reagoida niihin oikea-aikaisesti, oikeilla suunnitteluvälineillä. Yhteensovittamisen toimintatapojen pohtiminen on noussut ajankohtaiseksi alueidenkäytön suunnittelua, aluekehittämistä sekä liikennejärjestelmä- ja väyläsuunnittelua ohjaavien lakien uudistusten yhteydessä.

Hinta:45,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto