Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Kevyemmän tarkastuksen käyttöönottoa valmistelleen työryhmän mietintö

Julkaistu:23.06.2020
ISBN:978-952-327-505-8
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-505-8
Asiasanat ja teemat:yritykset, elinkeinot, tilintarkastus, tilintarkastajat, tilinpäätös, yhteisöt
Sivumäärä:109
Info:

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 1.3.2019 työryhmän valmistelemaan lakisääteistä tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen käyttöönottamisen edellyttämiä muutoksia tilintarkastuslainsäädäntöön. Hankkeen taustalla on virkamiestyöryhmän muistio (16.1.2018) sekä työ- ja elinkeinoministeriön luonnos hallituksen esitykseksi (22.8.2018), joilla esitettiin tilintarkastusvelvollisuutta määrittävien rajojen korottamista. Saadun palautteen perusteella ministeriö luopui esityksen antamisesta eduskunnalle, ja asetti sen sijaan laajapohjaisen työryhmän edellä mainitulla toimeksiannolla. Useat tahot olivat lausunnoissaan kannattaneet tilintarkastusta kevyemmän tarkastusmuodon selvittämistä pienyrityksille.

Mietintö sisältää hallituksen esityksen muotoon laaditun ja työryhmäkeskustelun pohjana olleen luonnoksen sääntelymalliksi. Sen mukaan kirjanpitolain mikroyritysmääritelmän täyttävät yhtiöt (OY, KY, AY) ja osuuskunnat voisivat määrättyjen edellytysten nojalla päättää tilintarkastusta kevyemmän yleisluonteisen tarkastuksen toimittamisesta. Muutos ei vaikuttaisi velvollisuuteen valita tilintarkastaja, mutta loisi tilintarkastuksen rinnalle vaihtoehtoisen lakisääteisen varmennusmuodon. Yleisluonteinen tarkastus perustuisi kansainväliseen standardiin yleisluonteisesta tarkastuksesta (ISRE 2400) ja sisältäisi kansallisena lisävaatimuksena määrättyjen verotietojen vastaavuuden tarkastamisen.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilö: Työllisyys- ja toimivat markkinat / Nadine Hellberg-Lindqvist puh. 029 504 7023

Hinta:36,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto