Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Suositus tiedonhallinnan muutosvaikutusten arvioinnista

Julkaistu:23.06.2020
ISBN:978-952-367-318-2
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-318-2
Asiasanat ja teemat:Lautakunnat, tiedonhallinta, muutos, vaikutukset, arviointi, tiedonhallintalautakunta, tiedonhallintalaki
Sivumäärä:28
Info:

Organisaation toimintaa ja toimintaympäristöä on aktiivisesti seurattava, tarkasteltava

ja tarpeen mukaan luotava kehittämispolkuja ja toteutettava uudistuksia. Toiminnan uudistukset vaikuttavat usein viranomaisten tiedonhallintaan ja uudistusten toteuttamiseksi on uudistettava myös tiedonhallintaa. Tiedonhallintalain vaatimuksella tiedonhallinnan muutosvaikutusten arvioinnista vahvistetaan muutostilanteiden taloudellisten

ja toiminnallisten riskien ennakointia, muutosten ohjauksen tehokkuutta sekä toisaalta

pyritään edistämään yhteentoimivuuden ja tietoturvallisuuden toteutumista sekä investointien kannattavuutta. Tiedonhallintaa koskevien muutoksien ohjaus kuuluu tiedonhallintayksikön asianmukaiseen johtamiseen.

Tämä on tiedonhallintalautakunnan antama suositus tiedonhallintalaissa säädetystä tiedonhallinnan muutosvaikutusten arvioinnin toteuttamisesta. Suosituksen tavoitteena on tukea lain soveltajia arvioinnin laatimisessa.

Tiedonhallintalautakunta hyväksyi suosituksen 6.5.2020.

Hinta:18,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto