Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Liikennealan mittaristo ja tilannekuva : Ehdotukset kasvuohjelman arviointiin ja toimialan kehityksen seurantaan
Julkaistu

16.06.2020

ISBN

978-952-327-565-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-565-2

Asiasanat ja teemat

liikenneala, mittarit (mittaus), vaikuttavuus, seuranta, tilannekuva, yritykset, elinkeinot

Sivumäärä

56

Info

Tässä selvityksessä on määritelty ehdotukset liikennealan mittaristoon ja laadittu liikenteen toimialan tilannekuvaa luotujen mittaristojen perusteella. Mittaristot on rajattu liikennealan kansallisen kasvuohjelman vaikuttavuuden arviointiin sekä liikennealan mahdollisesti tulevaan toimialaraportointiin. Selvitykseen sisältyvät ehdotukset kansallisen kasvuohjelman väliarviointiin sekä liikennealan tulevaisuudennäkymien kartoitus osana toimialaraportin ehdotusta. Selvityksen on toteuttanut työ- ja elinkeinoministeriölle Ramboll Finland Oy alihankkijanaan Owal Group Oy.

Selvityksessä kasvuohjelman vaikuttavuusmittarit on johdettu operationalisoimalla kasvuohjelman tavoitteet panosten, tuotosten ja vaikutusten kautta laajemmiksi vaikuttavuustavoitteiksi, joista on lopulta valittu arvioinnissa sovellettavat vaikuttavuuden kärkimittarit: kasvu, vienti, TKI-toiminta ja digitalisaatio. Suosituksena on, että kasvuohjelman vaikuttavuuden arviointi tehtäisiin toimenpiteittäin asiantuntijatyönä näiden kärkimittareiden suhteen, koska tietoja ei ole saatavissa tilastoista erikseen ohjelmassa olevien yritysten osalta. Vaikuttavuutta ei voi päätellä mittareiden arvoja seuraamalla.

Tämän työn perusteella suositellaan myös, että työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää liikennealan toimialaraportoinnin käyttäen pohjana tässä raportissa ehdotettua rakennetta ja sisältöä. Jatkossa liikennealan toimialaraportointia tulisi kehittää tunnistamaan paremmin liikennemarkkinoilla tapahtuvia muutoksia ja niihin kytkeytyvän yritystoiminnan kehittymistä. Liikennealan muutoksen seurannan mahdollistamiseksi ehdotetaan kehittämistoimina liikennealan murroksen yritystoiminnan luettelointia ja tilinpäätösanalyysiä.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Natalia Härkin, natalia.harkin@tem.fi, puh. 0295 047 168.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy