Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Aluekehittämispäätös 2020-2023 : Kestävät ja elinvoimaiset alueet
Julkaistu

16.06.2020

ISBN

978-952-327-516-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-516-4

Asiasanat ja teemat

aluekehitys, aluepolitiikka, alueet, verkostot, kestävä kehitys, elinvoimaisuus, sivistys, aluekehittäminen

Sivumäärä

44

Info

Aluekehittämispäätös 2020-2023 sisältää pääministeri Sanna Marinin hallituskaudella noudatettavat valtioneuvoston toimivallassa olevat painopisteet ja keskushallintotason tavoitteet, joihin ministeriöt ovat sitoutuneet. Aluekehittämispäätös ohjaa eri hallinnonalojen ja maakuntien alueiden kehittämistä ja niiden toimenpiteiden yhteensovittamista.

Alueiden omiin vahvuuksiin ja tasapainoiseen aluekehittämiseen nojaavan aluepolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet kytkeytyvät hallitusohjelmaan. Elinvoimainen ja sosiaalisesti vahva Suomi rakentuu metropolialueen, kasvavien kaupunkiseutujen ja maaseudun yhteisestä menestyksestä. Tässä aluekehittämispäätöksessä teemat ja strategiset toimenpiteet on jäsennetty kuuteen kokonaisuuteen, joita ovat:

• Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

• Kestävä yhdyskuntakehitys ja toimivat yhteydet

• Uudistuva elinkeinoelämä ja TKI-toiminnan vauhdittaminen

• Osaaminen ja sivistys aluekehityksen voimavarana

• Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä eriarvoistumisen ehkäisy

• Aluekehittämisen toimintamalli

Kestävä kehitys ja digitalisaatio ovat kaikkia painopisteitä poikkileikkaavia teemoja. Hallitusohjelmassa mainittu aluekehittämisen toimintamalli on alue- tai teemalähtöisesti kumppanuuteen ja sopimusperustaisuuteen perustuva, kunkin alueen erityispiirteisiin vastaava toiminnan kehikko.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Hanna-Maria Urjankangas

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy