Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Selvitys työllisyyden parantamiseksi toteutettujen lyhytkestoisten koulutusten vaikuttavuudesta

Julkaistu:15.06.2020
ISBN:978-952-327-526-3
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-526-3
Asiasanat ja teemat:työelämä, työ, koulutus, osaaminen
Sivumäärä:74
Info:

Selvityksen tavoitteena oli muodostaa kattava kokonaiskuva vuosina 2017–2020 toteutettujen työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien lyhytkestoisten koulutusten tai muuntokoulutusten toteutuksen onnistuneisuudesta sekä vaikuttavuudesta. Hankkeilla on pyritty vastaamaan koulutusten kohdealojen työvoimapulaan kehittämällä koulutusten kohderyhmien osaamista suhteessa työnantajien osaamistarpeisiin. Selvityksessä tarkasteltiin 14 koulutushanketta, joita olivat TEM:n työvoimakoulutuksena toteutetut uuteen korkeakoulututkintoon johtavat muuntokoulutukset jo korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille (6 kpl) sekä OKM:n osaajapulaan vastaamiseen tähtäävät korkeakoulututkintoon johtavat koulutushankkeet, erikoistumiskoulutukset ja tutkintojen osista muodostuvat koulutuskokonaisuudet (8 kpl).

Koulutushankkeiden toteutus on ollut pääosin onnistunutta ja koulutus on koettu laadukkaaksi ja hyödylliseksi. Toteutuksen kehittämiskohteet liittyvät mm. opiskelijavalintojen onnistuneisuuteen, ohjauksen ja tuen riittävyyteen, opetuksen toteutuksen vielä vahvempaan räätälöintiin opiskelijakohtaisesti sekä työnantajien sitouttamiseen vahvemmin koulutushankkeisiin.

Osassa hankkeista on kyetty vastaamaan opiskelijavolyymin puitteissa työvoimatarpeisiin kohdealoilla. Sen sijaan osassa koulutuksista tutkinnon suorittamiseen määräajassa on liittynyt haasteita. Lisäksi osa koulutuksista on edelleen kesken ja niiden mahdollisia työllisyysvaikutuksia ei ole vielä laajasti syntynyt. Koulutusten vaikutukset näkyvät nykytilanteessa parhaiten koulutuksen kohderyhmien osaamisen osuvuuden paranemisena suhteessa osaamistarpeisiin sekä työllistymisen mahdollisuuksien parantumisena kohdealoille. Lisäksi koulutuksen järjestäjät ovat saaneet oppeja lyhytkestoisten koulutusten järjestämisestä.

Hanketoiminnan jatkuminen on nähty selvityksen tulosten pohjalta tarpeelliseksi. Selvityksessä tuotettiin kehittämisehdotuksia koulutustoiminnan jatkoa ja toteutuksen kehittämistarpeita ajatellen.

TEM:n yhteyshenkilö: johtava asiantuntija Janne Savolainen

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto