Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

ICT-ala, ilmasto ja ympäristö : ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelevan työryhmän väliraportti

Julkaistu:15.06.2020
ISBN:978-952-243-601-6
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-601-6
Asiasanat ja teemat:tieto- ja viestintätekniikka-ala, ilmastovaikutukset, ympäristövaikutukset, palvelinkeskukset, tietotekniikka, ilmastostrategia, ympäristökysymykset
Sivumäärä:147
Info:

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti työryhmän ajalle 1.11.2019–30.11.2020 valmistelemaan tieto- ja viestintäteknologia-alan (ICT-ala) ympäristö- ja ilmastostrategiaa. Tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys ICT-alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista ja suositella keinoja, joilla vaikutuksia voidaan hallita. Tämä on työryhmän väliraportti, joka koostaa yhteen tietoa ICT-alan ympäristövaikutuksista ja luo tilannekuvan, jonka perusteella voidaan jatkaa keskustelua tarvittavista toimenpiteistä.

Raportissa tarkastellaan ICT-alan kahtalaista roolia ilmaston ja ympäristön kannalta. ICT-ala tarvitsee infrastruktuuria, joka aiheuttaa energian- ja materiaalinkulutusta ja päästöjä. Datamäärät kasvavat voimakkaasti uusien teknologioiden ja sovellusten myötä, ja asettavat haasteen energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiselle. Lisäksi ICT-päätelaitteisiin liittyy suuria materiaalivirtoja ja elektroniikkajätteen määrä kasvaa nopeasti. ICT-alalla on merkittävä rooli ilmasto- ja ympäristöystävällisemmän yhteiskunnan mahdollistajana. Päästövähennysten mahdollistamisen lisäksi ICT tukee ilmastonmuutokseen sopeutumista ja ilmaston ja ympäristön tutkimusta. ICT-alan ilmasto- ja ympäristövaikutusten vertailua ja seuraamista vaikeuttaa, että käytössä ei ole yhtenäisiä ja systemaattisia tapoja raportoida alan energiankulutuksesta ja päästöistä tai päästövähennysvaikutuksista muilla aloilla.

Hinta:39,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto