Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Julkishallinnon aineistojen hyödyntämistä selvittävän työryhmän loppuraportti

Julkaistu:15.06.2020
ISBN:978-952-367-322-9
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-322-9
Asiasanat ja teemat:tutkimusaineisto, tilastot, talousnäkymä, aineistot, tutkimustoiminta, talousnäkymät, tilastoaineistot, julkishallinto
Sivumäärä:30
Info:

Tietoon perustuva päätöksenteko edellyttää nopeaan reagointiin kykenevää tutkimustoimintaa ja nopeasti saatavilla olevia tutkimusaineistoja. Päätöksentekoa tukeva tutkimus käyttää hyödykseen yhä enemmän julkishallinnossa syntyviä aineistoja. Aineistoja käytetään laajasti myös muussa tutkimustoiminnassa. Niitä yhdistellään myös muihin kuin viranomaistoiminnan aineistoihin.

Suomessa on perinteisesti ollut muiden Pohjoismaiden ohella yhdet maailman parhaista edellytyksistä tehdä tietoon pohjautuvaa politiikan valmistelutyötä ja tutkimusta. Erilaisten aineistojen määrän ja niiden käytön lisääntyessä on kuitenkin noussut esiin myös haasteita, joiden ratkaiseminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta aineistoista olisi mahdollisimman suuri hyöty yhteiskunnalle.

Tässä raportissa esitellään julkishallinnon aineistojen hyödyntämisen kannalta keskeiset toimijat ja niiden roolit, kuvataan aineistokokonaisuuden ja siihen liittyvien prosessien nykytilaa ja esitetään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joilla aineistot saataisiin nykyistä paremmin yhteiskuntaa hyödyntävään käyttöön. Työryhmän suositukset kiteytyvät 11 tavoitteeseen, jotka käsittelevät aineistoja ja aineistoinfrastruktuuria yleisesti, luvanvaraisiin aineistoihin liittyviä prosesseja, aineistojärjestelmän rahoitusta ja aineistojen hinnoittelua sekä lainsäädäntöä.

Hinta:18,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto