Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Vaikuttavaan ennakointiin : Valtakunnallisen työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointijärjestelmän kehittäminen
Julkaistu

10.06.2020

ISBN

978-952-287-879-3

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-879-3

Asiasanat ja teemat

ennakointi, työvoiman kysyntä, koulutustarve, työmarkkinat

Sivumäärä

68

Info

TKE-neuvoston kokouksessa 22.10.2019 esitettiin ennakointijärjestelmän kehittämistä nykyistä paremmin vastaamaan työmarkkinoiden ja yhteiskunnan muutokseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö asettivat neuvoston aloitteesta kehittämisryhmän 31.5.2020 asti. Valmistelutyöhön on kuulunut myös sidosryhmien kuuleminen.

Ennakointijärjestelmän tavoitetila vuoteen 2022 perustuu toimijoiden vuorovaikutukseen, eri aikaväleille kohdistuvan tiedon tuotannon riittävään resursointiin ja analysointiin sekä digitaaliseen tietoalustaan.

Lyhyen aikavälin ennakointia vahvistetaan ja uudistetaan sekä kehitetään yhteisiä toimintamalleja ja ennakointiosaamista.

Keskipitkän aikavälin ennakointiin on tarpeen kehittää ennakointimalli, jolla voidaan ennakoida työvoiman kysyntää, mutta arvioida myös työvoimatarjonnan eri osien potentiaalia vastata tulevaan kysyntään.

Pitkän aikavälin työllisyysennusteiden laadintaan tarvitaan lisäresursseja. Pitkän aikavälin ennakoinnissa tarvitaan määrällisen tarkastelun ohella myös laadullisia näkökulmia.

Kehittämisryhmä esittää lisäksi ennakointitietoalustan ja -palvelun sekä osaamisluokittelun kehittämistä ja ennakoinnin vaikuttavuuden ja viestinnän tehostamista.

Kehittämisryhmä on arvioinut myös ehdotusten toteuttamista edellyttäviä resurssitarpeita sekä ennakoinnin organisoitumisen sekä yhteistyön uudistamista.

Hinta

32,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy