Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Vaikuttavaan ennakointiin : Valtakunnallisen työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointijärjestelmän kehittäminen

Julkaistu:10.06.2020
ISBN:978-952-287-879-3
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-879-3
Asiasanat ja teemat:ennakointi, työvoiman kysyntä, koulutustarve, työmarkkinat
Sivumäärä:64
Info:

TKE-neuvoston kokouksessa 22.10.2019 esitettiin ennakointijärjestelmän kehittämistä nykyistä paremmin vastaamaan työmarkkinoiden ja yhteiskunnan muutokseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö asettivat neuvoston aloitteesta kehittämisryhmän 31.5.2020 asti. Valmistelutyöhön on kuulunut myös sidosryhmien kuuleminen.

Ennakointijärjestelmän tavoitetila vuoteen 2022 perustuu toimijoiden vuorovaikutukseen, eri aikaväleille kohdistuvan tiedon tuotannon riittävään resursointiin ja analysointiin sekä digitaaliseen tietoalustaan.

Lyhyen aikavälin ennakointia vahvistetaan ja uudistetaan sekä kehitetään yhteisiä toimintamalleja ja ennakointiosaamista.

Keskipitkän aikavälin ennakointiin on tarpeen kehittää ennakointimalli, jolla voidaan ennakoida työvoiman kysyntää, mutta arvioida myös työvoimatarjonnan eri osien potentiaalia vastata tulevaan kysyntään.

Pitkän aikavälin työllisyysennusteiden laadintaan tarvitaan lisäresursseja. Pitkän aikavälin ennakoinnissa tarvitaan määrällisen tarkastelun ohella myös laadullisia näkökulmia.

Kehittämisryhmä esittää lisäksi ennakointitietoalustan ja -palvelun sekä osaamisluokittelun kehittämistä ja ennakoinnin vaikuttavuuden ja viestinnän tehostamista.

Kehittämisryhmä on arvioinut myös ehdotusten toteuttamista edellyttäviä resurssitarpeita sekä ennakoinnin organisoitumisen sekä yhteistyön uudistamista.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto