Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Sisäministeriön henkilöstökertomus 2019

Julkaistu:09.06.2020
ISBN:978-952-324-637-9
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-637-9
Asiasanat ja teemat:hallinto, henkilöstö, työhyvinvointi, henkilöstön kehittäminen
Sivumäärä:34
Info:

Sisäministeriön henkilöstökertomus 2019 sisältää tietoa ministeriön henkilöstöstä ja henkilöstön kehittämisen painopisteistä.

Henkilöstökertomuksen ensimmäisessä osassa esitellään ministeriön henkilöstön rakennetta. Sisäministeriön henkilöstö kasvoi merkittävästi vuodesta 2018, sillä Kriisinhallintakeskus ja sen henkilöstö siirrettiin suoraan ministeriön alaisuuteen. Kertomuksesta selviää myös, että sisäministeriön henkilöstöjakauma on asiantuntijapainotteinen ja henkilöstö on pääasiassa hyvin korkeasti koulutettua. Lisäksi kertomuksessa esitellään palkkauksen tasa-arvoisuutta ministeriössä.

Henkilöstökertomuksen toisessa osassa käsitellään työhyvinvointia. Sisäministeriön työhyvinvointi on vuosittaisten VMBaro-mittausten perusteella erittäin hyvä. Henkilöstökertomuksessa esitellään myös työsuojelun painopisteitä vuonna 2019, joita olivat työsuojelun riskien arviointi, työkaarimalliin liittyvän kyselyn toteuttaminen sekä toimitilojen kehittäminen.

Henkilöstökertomuksen kolmannessa osassa käsitellään henkilöstön kehittämisen painopisteitä vuonna 2019. Näitä painopisteitä olivat sisäiset organisaatiomuutokset, osaamisen strateginen kehittäminen, tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen, yhteistyö hallinnonalan kanssa, henkilöstöhallinnon digitalisaatio sekä ministeriön arvojen uudistamisen ja konsernistrategian vaikutukset henkilöstöhallintoon.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto