Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen Genomförandeplanen Haukka 2020–2023

Julkaistu:08.06.2020
ISBN:978-952-367-284-0
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-284-0
Asiasanat ja teemat:datasäkerhet, informationspolitik, digitalisering (process), Offentliga förvaltningens ICT, cybersäkerhet, föregripande, riskhantering
Sivumäärä:38
Info:

I statsrådets principbeslut om digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen (finansministeriets publikationer 2020:24) fastställs principerna för utvecklingsarbetet och de centrala tjänsterna med syftet att främja säkerhet i en digital verksamhetsmiljö. Målet är att inom referensramen för den övergripande säkerheten skydda medborgarna, sammanslutningarna och samhället mot de risker och hot som kan riktas mot information, tjänster och samhällets verksamhet i en digital miljö. I genomförandeplanen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen 2020-2023 (Haukka) beskrivs hur principbeslutet ska verkställas.

För Haukka-genomförandeplanen har man valt 19 uppgifter med vilka man ska utveckla de centrala tjänsterna för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen. Genomförandeplanen stöder också den beredning och det genomförande av utvecklingsprogrammet inom cybersäkerhetsstrategin 2019 som har inletts samt bidrar till verkställandet av statsrådets beslut om målen för försörjningsberedskapen (1048/2018).

Genomförandeplanen bereddes i en förvaltningsövergripande samordningsgrupp tillsatt av finansministeriet. Verkställandet sker under ledning av finansministeriet. Kostnaderna för genomförandet uppgår vid finansministeriet till 600 000 euro, vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata till 2 280 000 euro och vid Transport- och kommunikationsverket till 780 000 euro, dvs. sammanlagt till 3 660 000 euro.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto