Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian ensimmäinen seurantaraportti

Julkaistu:08.06.2020
ISBN:978-952-361-224-2
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-224-2
Asiasanat ja teemat:strategiat, arviointi, maaperä, puhdistus, riskienhallinta, pilaantuneet alueet
Sivumäärä:78
Info:

Ympäristöministeriön johdolla valmistui vuonna 2015 Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia. Sen päämääränä on saada Suomessa pilaantuneista maa-aluista aiheutuvat riskit terveydelle ja ympäristölle kestävällä tavalla hallintaan vuoteen 2040 mennessä. Tässä raportissa arvioidaan ensimmäistä kertaa strategian toteutumista sekä esitetään jatkotoimenpiteitä päämäärän ja kuuden tavoitteen saavuttamiseksi.

PIMA-strategian valmistumisesta on kulunut vasta muutamia vuosia, mutta viitteitä toiminnan muutoksista on jo havaittavissa. Esimerkiksi in situ -puhdistusmenetelmien käyttö on yleistynyt ja menetelmävalikoima monipuolistunut. Puhdistustöiden yhteydessä kaivettujen maa-ainesten hyödyntäminen kaivuualueilla on lisääntynyt. Kunnat ja yritykset yhteistyössä ovat etsineet ratkaisuja, joilla tuetaan ylijäämämaiden käsittelyä ja hyödyntämistä. Valtakunnallinen Maaperä kuntoon -ohjelma on aloitettu ja sitä tukeva rahoitusjärjestelmä uudistettu. Lisäksi vuorovaikutteinen viestintä on yleistynyt laajoissa aluekehitys- ja puhdistushankkeissa.

Selvitys osoitti jatkotoimenpiteille tarpeita. Alan toimijoiden käytäntöjä ja osaamista tulee kehittää sekä lisätä yleistä ymmärrystä pilaantuneiden alueiden riskeistä ja niiden hallinnasta. Myös lainsäädännön ja ohjeistusten kehittämiseen, tiedon jakamiseen sekä toimijoiden yhteistyön tiivistämiseen tulee panostaa.

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto